Studieliv i pandemitider, en kris eller möjlighet?

Studieliv i pandemitider, en kris eller möjlighet?

SAMOK och yrkeshögskolornas studerandekårer har tillsammans under våren 2021 framställt en distansstudieenkät. Enkätens syfte har varit att höra yrkeshögskolestuderandes erfarenheter under pandemitiden som pågått i över ett år. Enkäten besvarades av 7341 studeranden...
Varför yrkeshögskola?

Varför yrkeshögskola?

Den gemensamma ansökan till universiteten och högskolorna har kört i gång. Men vad betyder det för samhället? Det betyder att vi inom några år kommer att få sakkunnig och mångsidig arbetskraft som kan medföra utveckling och nya innovationer. Genom att själv reflektera...