Ammattikorkeakoulutuksen laatu

Korkeakoulutuksen laatu on tärkeä teema niin opiskelijoiden taitojen kerryttämisen, että yhteiskunnan kannalta. Laadukkaan koulutuksen kehittämisen vuoksi niin ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojen lainsäädännössä velvoitetaan korkeakoulut osallistumaan säännöllisesti arviointeihin. Tämä arviointi toteutetaan riippumattomana auditointina, jossa tarkastellaan miten korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Suomessa arvioinneista vastaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus eli lyhyemmin Karvi. 

Karvin toteuttamissa arvioinneissa tunnistetaan korkeakoulujen toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tämä tehdään osallistamalla korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä esimerkiksi haastattelujen kautta. Yksittäisten ammattikorkeakoulujen auditointityössä opiskelijoiden puolelta on mukana usein opiskelijakuntien luottamustoimijoita ja henkilöstöä. 

SAMOK on aktiivisesti Karvin kautta mukana ammattikorkeakoulujen laatutyössä. Meiltä on edustus Karvin työryhmissä, joissa nostamme esille opiskelijoille tärkeitä asioita korkeakoulujen auditointeihin liittyen. Lisäksi kauttamme etsitään opiskelijaedustajia auditointiryhmiin. Tässä työssä painotamme opiskelijoiden näkökulmia. 

Lisätietoa korkeakoulujen auditoinnista ja Karvin toiminnasta saa heidän nettisivuiltaan

Asiantuntijamme aiheesta:

  • Aleksi Niemi Koulutuspolitiikan asiantuntija

    050 389 1018

    Koulutuspolitiikka ja opiskelijakuntien rahoitus

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä