Ammattikorkeakoulujen ohjaus ja rahoitus

Ammattikorkeakoulujen rahoitus tulee suureksi osaksi valtiolta. Täten valtion rahoitus ja muu ohjaustoiminta vaikuttaa ammattikorkeakoulujen toimintaan. Valtion rahoitus kohdennetaan niin ammattikorkeakouluille kuin yliopistoille yhtenä kokonaisuutena niin kutsutun rahoitusmallin perusteella. Nämä rahoitusmallit ovat erilaisia ja niiden tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulujen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

SAMOK vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin, jotta opiskelijoiden näkökulma näkyisi siinä paremmin. Meillä on tärkeätä, että opetuksen laatu sekä opiskelijoiden hyvinvointi ja palaute näkyvät rahoitusmallissa.
Mallin avulla jaettava perusrahoitus kohdennetaan korkeakouluille yhtenä kokonaisuutena. Korkeakoulut päättävät itse rahoituksen sisäisestä kohdentamisesta omien strategisten valintojensa pohjalta. Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus on 954 milj. euroa (2023) ja yliopistojen valtionrahoitus 1 999 milj. euroa (2023).

Perusrahoituksen lisäksi ammattikorkeakoulut saavat rahoitusta muista lähteistä. Tätä kutsutaan ulkopuoliseksi rahoitukseksi ja sitä ammattikorkeakoulut saavat mm. säätiöiltä, yrityksiltä, Euroopan unionilta sekä Business Finlandilta. Lisäksi korkeakoulut saavat rahoitusta strategiaperusteisesti. Lisätietoa rahoitusmallista ja mistä se koostuu löytyy valtioneuvoston sivuilta.

Ammattikorkeakouluja ohjataan myös muilla keinoilla kuten informaatio-ohjauksella. Tässä kokonaisuudessa korostuu korkeakoulujen autonomia ja yhteiskuntavastuu. Yksittäisillä ammattikorkeakoulut kohdistavat rahoituksensa kuten haluavat ja kehittävät toimintaansa parhaaksi näkemäänsä suuntaan.

Asiantuntijamme aiheesta:

Johanna Fonsell

Johanna Fonsell

Koulutuspolitiikan asiantuntija

050 389 1014
[email protected]

Koulutuspolitiikka ja opiskelijakuntien rahoitus

Kummiopiskelijakunnat: Poka, METKA, Samo, Vamok

Kielet: