Kansainvälisyys

Opiskelijoiden liikkuvuus: vaihto-opiskelu ja ulkomaan harjoittelut

SAMOK vaikuttaa amk-opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksien puolesta, jotta yhä useammalla opiskelijalla olisi mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista ulkomaan liikkuvuusjaksolla. Amk-opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosien aikana ja jo ennen koronapandemiaa.

Erityisesti tiukat tutkinnon suorittamisen määräajat, vaikeus saada liikkuvuusjakso osaksi tutkintoa sekä perheellisten opiskelijoiden elämäntilanteet ovat syitä, jotka vaikeuttavat ulkomaan liikkuvuusjaksolle lähtöä. Samalla taloudelliset syyt ovat yksi tärkeimmistä syistä, miksi opiskelijat eivät lähde liikkuvuusjaksolle. Vaikutamme opiskelijoiden liikkuvuusmäärien kasvattamiseksi informoimalla päättäjiä ja virkahenkilöitä keinoista, jotka näemme ratkaisuina haasteeseen. Lue lisää keinoistamme liikkuvuusmäärien lisäämiseksi täältä. 

Liikkuvuusjaksojen lisäksi SAMOK edistää kotikansainvälistymismahdollisuuksia sekä sitä, että kansainvälisen osaamisen osaamistavoitteet ja sisältö määriteltäisiin kansallisella tasolla.

Kansainväliset opiskelijat Suomessa

SAMOK valvoo Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden etua vaikuttamalla erityisesti maahantulon nopeuttamiseen, yhteiskuntaan ja yhteisöön integroitumiseen sekä Suomeen työllistymiseen. Vuonna 2022 kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa sekä Suomessa oloa opintojen aikana helpotettiin lakiuudistuksilla, mutta haasteita on edelleen.

Erityisesti oleskelulupaprosessiin kuuluva edustustossa tunnistautuminen on aiheuttanut ongelmia palveluiden ollessa hyvin ruuhkautuneita. Maahantulon lisäksi kansainväliset opiskelijat eivät integroidu yhteiskuntaamme kovin hyvin, ja opiskelijoiden on vaikeampi löytää harjoittelu- tai työpaikka paikallisiin opiskelijoihin verrattuna. Vaikutamme mm. näiden haasteiden ratkaisemiseksi tapaamalla päättäjiä sekä tuomalla näkemyksiämme esiin erilaisissa työryhmissä ja tapaamisissa.

Kansainvälinen ja EU-vaikuttaminen (EU, ESU ja NOM)

SAMOK vaikuttaa Euroopan tasolla toimimalla aktiivisesti kattojärjestö European Students’ Unionissa sekä yhteistyössä muiden Euroopan maiden kansallisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa, ja näiden maiden kansalliset opiskelijajärjestöt kuuluvat NOM-verkostoon (Nordisk Ordförande Möte), joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Tärkeimpiä Euroopan tason instituutioita, joiden koulutuspolitiikkaan SAMOK vaikuttaa ovat Euroopan unioni sekä Bolognan prosessi (eurooppalainen korkeakoulutusalue). EU:ssa SAMOK vaikuttaa erityisesti komission koulutuspoliittisiin aloitteisiin, kuten eurooppalaiseen koulutusalueeseen (EEA) sekä eurooppalaisiin korkeakouluverkostoihin (european universities). Kansainvälisessä vaikuttamistyössään SAMOK tapaa EU:n päättäjiä sekä osallistuu EU-keskusteluun eri työryhmissä Suomessa ja kansainvälisillä foorumeilla.

Students at Risk Finland

SAMOK on yhdessä Suomen opiskelijakuntien liiton (SYL) kanssa perustanut Students at Risk Finland -järjestön, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuus jatkaa opintoja suomalaisessa korkeakoulussa sellaisille ihmisoikeuspuolustajina toimiville opiskelijoille, joilta evätään oikeus kouluttautumiseen tai muu ihmisoikeus oman yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi omassa kotimaassaan. Lue lisää täältä.

Asiantuntijamme aiheesta:

Roosa Veijola

Roosa Veijola

Eurooppapolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija

050 389 1012
[email protected]

Euroopan unioni, kansainvälinen vaikuttamistyö ja kansainvälinen järjestöyhteistyö

Kummiopiskelijakunnat: KOE, O’Diako, Kaakko, Sammakko

Kielet: