Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hanke

Koulutuksellisen tasa-arvon ja opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta yhdenvertaisuuden edistäminen on kuitenkin tärkeää ja häirintäyhdyshenkilötoiminta nähdään tärkeänä osana tätä työtä. Monissa opiskelijajärjestöissä on tehty useita vuosia yhdenvertaisuustyötä ja useissa opiskelijajärjestöissä toimii häirintäyhdyshenkilöitä. Toiminnan toteuttamista varten on kuitenkin ollut rajallisesti tarjolla koulutusta ja materiaalia, vaikka kysyntää on. Tähän tarpeeseen vastataksemme olemme suunnitelleet yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on sekä edistää korkeakoulujen yhdenvertaisuustyötä että antaa opiskelijajärjestöjen toimijoille työkaluja yhdenvertaisuustyön toteuttamiseksi. Hankkeessa kehitetään korkeakouluyhteisöjen osaamista yhdenvertaisuuskysymyksistä ja häirintäyhdyshenkilötoiminnan järjestämisestä. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa häirintäyhdyshenkilötoimintaa ja vakiinnuttaa toimintatapoja sekä luoda korkeakouluyhteisöille yhdenvertaisuustyön malli, joka osaltaan tukee häirintäyhdyshenkilötoiminnan toteutumista.

Hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi SAMOK tulee järjestämään hankkeen aikana useita koulutuksia ja tuottamaan materiaalia korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen käyttöön. Lisäksi koulutusten pohjalta luodaan uusille häirintäyhdyshenkilöille suunnattu verkkokurssi, joka jää projektin jälkeen itsenäisesti suoritettavaksi. Hankkeen puitteissa hankitaan myös tutkimustietoa opiskelijoiden häirinnän, syrjinnän ja kiusaamisen kokemuksista.

Hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä niin korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen kuin muidenkin sidosryhmiemme kanssa. Hankkeen ohjausryhmään tullaan kutsumaan ammattikorkeakoulujen, opiskelijakuntien, yliopistojen ja ylioppilaskuntien edustajia. Hanke kestää kaksi vuotta ja se päättyy keväällä 2023.

Lisätietoja projektista:

Ninni Kuparinen

Hyvinvointipolitiikan asiantuntija
040 164 7992
[email protected]

Yhdenvertaisuus korkeakouluissa -tutkimus

Hankkeessa toteutettiin yhdenvertaisuustutkimus. Tutkimuksen tuotti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr. Tutkimuksessa selvitettiin korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta sekä korkeakouluyhteisöjen yhdenvertaisuuskäytänteistä.

Tiedot kerättiin osana Opiskelijabarometri 2022 -kyselyä. Tulokset on analysoitu ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta, lisää tuloksia on tulossa syksyllä 2022.

Tulosten analyysi nähtävissä pdf-tiedostona tästä ja julkistamistilaisuudessa esitellyt diat alta.

Hankkeen toteutuneet koulutukset ja työpajat

Työpajat
 • Yhdenvertaisuustyö opiskelijakuntatoiminnassa 8/2021
  • Työpaja oli suunnattu opiskelijakuntien luottamustoimijoille
 • Vuorovaikutustyöpaja turvallisesta tilasta 10/2021
  • Työpaja oli suunnattu opiskelijakuntien puheenjohtajistoille sekä toiminnanjohtajille / pääsihteereille
 • Yhdenvertaisuussuunnittelun perusteet 4/2022
  • Työpaja oli suunnattu opiskelijakuntien luottamustoimijoille ja henkilöstölle
Koulutukset
 • Häirintäyhdyshenkilökoulutus 8/2021
  • Koulutus oli suunnattu opiskelijakuntien ja ainealayhdistysten häirintäyhdyshenkilöille sekä häirintäyhdyshenkilötoiminnasta vastaaville
 • Turvallinen tila -koulutus 1/2022
  • Koulutus oli suunnattu opiskelijakuntien luottamustoimijoille ja henkilöstölle
 • Häirintäyhdyshenkilökoulutus 2/2022
  • Koulutus oli suunnattu opiskelijakuntien ja ainealayhdistysten häirintäyhdyshenkilöille sekä -toiminnasta vastaaville

  Hanketta rahoittaa