Opiskelijoiden toimeentulo ja etuusjärjestelmät

Opiskelijoiden riittävä toimeentulo on edellytys opiskelijoiden hyvinvoinnille. Riittävällä toimeentulolla voidaan varmistaa, että opiskelija voi keskittyä opintoihin ja valmistua määräajassa.

Valtaosa opiskelijoista hyödyntää opintojensa aikana opintotukijärjestelmää. Nykymuotoinen opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Lisäksi opiskelija on oikeutettu asumistukeen. Opintotuki on ollut riittämätön jo pitkän aikaa, ja vuonna 2017 opintotukeen kohdistuneet leikkaukset ovat laskeneet opintotuen tasoa entisestään. Vuonna 2017 opintotuen tukikuukausien määrää vähennettiin, opintorahan osuutta leikattiin ja lainapainotteisuutta kasvatettiin. Nykyhetkellä opintotuen varassa oleva opiskelija on toimeentulollaan köyhyysrajalla.

SAMOK pyrkii työssään edistämään opintotuen tason korottamista ja lainapainotteisuudesta luopumista tekemällä näkyvää ja aktiivista vaikuttamistyötä päättäjätapaamisissa ja erilaisissa työryhmissä. SAMOK tekee aktiivista yhteistyötä esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa opintotuen riittävän tason edistämiseksi.

Opiskelijoiden toimeentuloon vaikuttaminen ei keskity pelkästään opintotukeen, sillä moninaisessa opiskelijajoukossa on myös muiden etuusjärjestelmien varassa opiskelevia. Opintotuen sekä asumistuen ohella SAMOK huomioi vaikuttamistyössään myös opiskelijoiden muut opintojen rahoitusmuodot, kuten esimerkiksi työmarkkinatuen, toimeentulotuen, perheellisten opiskelijoiden etuudet, aikuiskoulutustuen ja sairaspäivärahan.

Asiantuntijamme aiheesta:

Erica Alaluusua

Erica Alaluusua

Sosiaalipolitiikan asiantuntija

040 773 1854
[email protected]

Opiskelijoiden toimeentulo ja etuusjärjestelmät, opiskelija-asuminen, yhdenvertaisuus

Kummiopiskelijakunnat: OSAKO, KAMO, Laureamko

Kielet: