Opiskelijoiden asuminen

Turvallinen koti on hyvän elämän perusta ja siksi myös SAMOK pyrkii työssään varmistamaan, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen turvallisessa ympäristössä, hyvillä yhteyksillä korkeakoulukampukselle. Noin neljäsosa opiskelijoista asuu opiskelija-asunnossa. Opiskelija-asuntojen ulkopuolelle jäämisen syitä ovat esimerkiksi perhesuhteet, asuntojen riittämätön määrä ja aiemmin hankittu omistusasunto.

SAMOK edistää opiskelija-asumisen kehitystä tekemällä yhteistyötä opiskelija-asumiseen keskittyneiden järjestöjen, kuten Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n kanssa sekä asumiseen keskittyneen Sillanrakentajat-verkoston kautta. Lisäksi SAMOK vaikuttaa asumisen kustannuksiin ja asuntotuotannon määrään päättäjätapaamisten sekä työryhmien kautta. Lisäksi SAMOK tekee vahvaa yhteistyötä opiskelijakuntien kanssa paikallisen vaikuttamistyön tukemisen muodossa.

Asiantuntijamme aiheesta:

  • Erica Alaluusua Sosiaalipolitiikan asiantuntija

    040 7731854

    Opiskelijoiden toimeentulo ja etuusjärjestelmät, opiskelija-asuminen

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä