Studentbostäder

Ett tryggt hem är grunden för ett bra liv, och därför arbetar SAMOK också för att alla studerande ska ha tillgång till prisvärda bostäder i en trygg miljö, med bra förbindelser till högskolecampus. Ungefär en fjärdedel av studerande bor i studentbostäder. Anledningar till att inte inkluderas i studentbostäder inkluderar familjerelationer, otillräckligt bostadsbestånd och att man redan äger en bostad.

SAMOK främjar utvecklingen av studentbostäder genom att samarbeta med organisationer som fokuserar på studentbostäder, såsom Finlands Studentbostadsförening (SOA) och genom det boendefokuserade nätverket Sillanrakentajat. Dessutom påverkar SAMOK kostnaden och volymen för bostadsproduktion genom möten med beslutsfattare och arbetsgrupper. SAMOK har också ett nära samarbete med studerandekårer för att stödja lokalt påverkansarbete.

Våra sakkunniga på området:
Erica Alaluusua

Erica Alaluusua

SOCIALPOLITISK SAKKUNNIG

040 773 1854
[email protected]

Studerandenas utkomst och förmånssystem, boende