SAMOKs trakasseriombud

SAMOKs Trakasseriombud är Erica Alaluusua, Veeti Mieskonen, Linda Vallenius och Janina Brunfeldt år 2024. Deras kontaktuppgifter finns nedan. Vid behov kan du också kontakta dem anonymt genom att använda kontaktformuläret.

Erica Alaluusua

Erica Alaluusua

SOCIALPOLITISK SAKKUNNIG

040 773 1854
[email protected]

Studerandenas utkomst och förmånssystem, boende, jämlikhet

Fadderstuderandekårer: OSAKO, Kamo, Laureamko

Veeti Mieskonen

Veeti Mieskonen

FÖRVALTNINGS- OCH EVENEMANGSKOORDINATOR

050 329 7706
[email protected]

Administration och evenemangsproduktion

Fadderstuderandekårer: JAMKO, Humako

Linda Vallenius

Linda Vallenius

STYRELSEMEDLEM

050 389 1015
[email protected]

Kommunikation, socialpolitik: studerandebostäder, studerandes hälsa och välbefinnande

Fadderstuderandekårer: Poka, METKA, Samo, Vamok, SAVOTTA, Helga

Janina Brunfeldt

Janina Brunfeldt

STYRELSEMEDLEM

[email protected]

Internationella studerande, tjänster, gemenskap, EU-valet

Fadderstuderandekårer: ASK, Novium, SkÅHla, Kaakko, Sammakko

SAMOK har en Code of Conduct (uppförandekod). Till exempel vid evenemang samtycker deltagarna till detta när de registrerar sig. Code of Conduct granskas också i början av varje evenemang. SAMOKs Code of Conduct och tryggare rum i SAMOKs verksamhet finns i avsnittet Dokument.

SAMOK har två Trakasseriombud på heltid som kan kontaktas i alla frågor som rör SAMOKs verksamhet.

Trakasseriombuden är alltid personer som utbildats för sin uppgift, och vilkas uppgifter är att erbjuda ett konfidentiellt sätt att lyfta fram och behandla trakasserier som upplevts på evenemang och i SAMOKs övriga verksamhet. SAMOKs trakasseriombud väljs alltid i början året. Vid valet beaktas likvärdigt de olika könen samt SAMOKs styrelses och arbetstagares representation. För evenemang väljs trakasseriombud separat. Trakasseriombuden går igenom det som hänt med den som upplevt trakasseriet och avtalar sinsemellan om eventuella fortsatta åtgärder. Samtliga situationer behandlas konfidentiellt och några åtgärder vidtas inte utan ett samtycke av den som upplevt trakasseriet.

I SAMOKs verksamhet förebyggs trakasserier och diskriminering på följande sätt:

  • Code of Conduct
  • Trakasseriombudsverksamhet
  • Deltagarna får tillgång till en anonym blankett vid evenemang
  • Utbildningar i likabehandling
  • Handledningar för styrelsen och personalen
  • SAMOKs två trakasseriombud väljs i januari för resten av året. Trakasseriombuden kan vara antingen arbetstagare eller förtroendevalda. Dessa två personer är sinsemellan av olika kön.
  • Planeringsmöten och gruppanpassning inom hela arbetsgemenskapen
  • Med samverkan inom arbetarskyddet förebyggs trakasserier och diskriminering