SAMOKs trakasseriombud

SAMOKs Trakasseriombud är Erica Alaluusua och Adel Rizvi år 2023. Deras kontaktuppgifter finns nedan. Vid behov kan du också kontakta dem anonymt genom att använda kontaktformuläret.

 • Adel Rizvi Styrelsemedlem

  050 389 1015

  Tjänster och internationella frågor

  Fadderkår: Jamko, O’Diako, SAMO och VAMOK

 • Erica Alaluusua Socialpolitisk sakkunnig

  040 7731854

  Studerandenas utkomst och förmånssystem, boende

SAMOK har en Code of Conduct (uppförandekod). Till exempel vid evenemang samtycker deltagarna till detta när de registrerar sig. Code of Conduct granskas också i början av varje evenemang. SAMOKs Code of Conduct och tryggare rum i SAMOKs verksamhet finns i avsnittet Dokument.

SAMOK har två Trakasseriombud på heltid som kan kontaktas i alla frågor som rör SAMOKs verksamhet.

Trakasseriombuden är alltid personer som utbildats för sin uppgift, och vilkas uppgifter är att erbjuda ett konfidentiellt sätt att lyfta fram och behandla trakasserier som upplevts på evenemang och i SAMOKs övriga verksamhet. SAMOKs trakasseriombud väljs alltid i början året. Vid valet beaktas likvärdigt de olika könen samt SAMOKs styrelses och arbetstagares representation. För evenemang väljs trakasseriombud separat. Trakasseriombuden går igenom det som hänt med den som upplevt trakasseriet och avtalar sinsemellan om eventuella fortsatta åtgärder. Samtliga situationer behandlas konfidentiellt och några åtgärder vidtas inte utan ett samtycke av den som upplevt trakasseriet.

I SAMOKs verksamhet förebyggs trakasserier och diskriminering på följande sätt:

 • Code of Conduct
 • Trakasseriombudsverksamhet
 • Deltagarna får tillgång till en anonym blankett vid evenemang
 • Utbildningar i likabehandling
 • Handledningar för styrelsen och personalen
 • SAMOKs två trakasseriombud väljs i januari för resten av året. Trakasseriombuden kan vara antingen arbetstagare eller förtroendevalda. Dessa två personer är sinsemellan av olika kön.
 • Planeringsmöten och gruppanpassning inom hela arbetsgemenskapen
 • Med samverkan inom arbetarskyddet förebyggs trakasserier och diskriminering

Start typing and press Enter to search