SAMOK som stöd till studerandekårer projekt 2023–2024

Pandemiperioden och de därmed sammanhängande restriktiva åtgärderna drabbade studerandekårerna hårt. Syftet med projektet SAMOK som stöd för studerandekårer är att stödja studerandekårerna i att återställa sin verksamhet till nivåerna före pandemin. Projektet pågår fram till sommaren 2024.

Som en del av projektet ordnas utbildning bland annat för att utveckla studerandekårernas kompetens bland annat inom gemenskap, föreningsverksamhet och medlemsrekrytering. Dessutom ska en utredning om studerandekårernas verksamhet genomföras som en del av projektet, så att SAMOK i fortsättningen har en bättre kunskapsbas för att stödja studerandekårerna!

Projektet syftar också till att skapa strukturer för att stödja studerandekårernas kompetens även efter att projektet har avslutats och att utveckla befintliga stödformer.

Mer information:
Tekla Kosonen

Tekla Kosonen

PROJEKTLEDARE

040 775 2816
[email protected]

SAMOK som stöd till studerandekårer projekt