Vad gör SAMOK

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf, grundat år 1996, är en nationell intressebevaknings- och serviceorganisation.
SAMOK omsätter yrkeshögskolestuderandes åsikter till politik. Styrelsen ansvarar för förbundets riktlinjer och den väljs årligen vid förbundsmötet. SAMOKs kansli omfattar även anställda. Personalen och styrelsen samarbetar om yrkeshögskolestuderandes intressen och att bevara och utveckla dem.

Studerandekårerna fastställer riktlinjer för förbundet vid det årliga förbundsmötet.

Yrkeshögskolestuderande (#amkopiskelijat) är mål för SAMOKs intressebevakning. Vi påverkar yrkeshögskolestuderandes vardag tillsammans med studerandekårerna såväl vid yrkeshögskolorna som på internationell nivå. Vi bedriver påverkansarbete i frågor som rör studerande i Europa genom vår paraplyorganisation European Students’ Union (ESU) och det nordisk-baltiska samarbetsforumet Nordiskt ordförandemöte (NOM).

Samarbete med intressenter

SAMOK samarbetar med andra student- och ungdomsorganisationer, partipolitiska aktörer, arbetsmarknadsorganisationer och ministerier. Inom statsförvaltningen är vår viktigaste samarbetspart undervisnings- och kulturministeriet, men vi samarbetar också med exempelvis social- och hälsovårdsministeriet.

Tjänster

SAMOKs tjänster omfattar till exempel utbildningar samt konsultering och rådgivning till förbundets medlemskårer. Under vår- och höstterminerna arrangerar SAMOK utbildnings- och nätverksevenemang för alla aktiva vid studerandekårerna samt separat för personal och ledning. En beskrivning av SAMOKs tjänster kan du läsa här.

Läs mer om SAMOKs verksamhet

Klicka här för att läsa mer om våra aktiviteter i vår broschyr (på finska).