Finansiering av studerandekårer

Studerandekårerna har lagstadgade uppgifter, men trots detta har studerandekårerna vid yrkeshögskolorna för närvarande ingen offentligt garanterad inkomstkälla för att införskaffa resurser för att utföra sina lagstadgade uppgifter.

Förvaltningen av dessa uppgifter överlåts till intäkterna från medlemsavgifter och eventuella andra intäkter. Dessa andra potentiella inkomstkällor kan till exempel vara samarbetsavtal med yrkeshögskolan eller olika företag, eller från anordnande av lönsamma evenemang. Dessa intäkter är dock osäkra och införskaffandet av dem tar resurser från studerandekårernas lagstadgade uppgifter såsom att organisera lagstadgad förvaltning, fungera som en länk mellan studerandekårens medlemmar, förbereda de studerande för ett aktivt medborgarskap och att utse studeranderepresentanter i förvaltningen av yrkeshögskolan och SHVS.

Dessutom har studerandekårerna andra etablerade uppgifter i enlighet med andan i yrkeshögskolelagen, såsom deltagande i olika utvecklingsgrupper för högskolan, studeranderepresentanter i arbetsgrupper och institutioner samt förmedling av de studerandes synpunkter och erfarenheter via andra kanaler till högskolans aktörer och olika intressenter, såsom kommunala beslutsfattare och olika organisationer. I studerandekårernas centrala verksamhet ingår också att stödja enskilda studerande i olika situationer.

Situationen där studerandekårernas resurser inte har säkerställts har varit ohållbar redan från början, men den blev särskilt allvarlig när lagen om nationella studie- och examensregister trädde i kraft 2017. Sedan dess har studerande haft rätt att själv lämna ut information om sin egen studerandestatus till olika utomstående parter via Virta-studieinformationstjänsten. Informationen om vem som är inskriven vid högskolan passerar inte längre endast mellan högskolan och studerandekåren, utan även olika företag har med fullmakt från studeranden rätt att begära denna information.

Kommersiella aktörer får information om studerandena från Virta-tjänsten och kan ge studeranden en identifierare, ofta ett virtuellt kort, med hjälp av vilket studeranden kan få olika rabatter. Före 2017 fick man information om vem som är studerande endast från högskolan genom att fråga och studerandekårerna var praktiskt taget den enda aktören som bad om informationen så att de kunde bevilja studerandena ett studie-ID det vill säga ett studiekort.

Studerandekårernas främsta inkomstkälla har länge varit studerandenas medlemsavgifter. Sedan lagändringen år 2017 har denna inkomstkälla varit hotad när det inte längre har motiverat studerande att bli medlem i studerandekåren för att skaffa ett studie-ID, då de har kunnat få identifieraren kostnadsfritt även från andra aktörer.

Kommersiella aktörer får sina inkomster från företag som erbjuder rabatter och som betalar för att få en reklamplats på aktörens plattform. Då får studeranden sitt studie-ID kostnadsfritt, till skillnad från om de får det från studerandekåren. Studerandekåren i sin tur behöver medlemsinkomsterna för att kunna genomföra de uppgifter som fastställs i lag och annan verksamhet som har etablerats i högskolegemenskapen för studerandekårerna. För studeranden har dock den enda påtagliga nyttan av ett medlemskap i studerandekåren varit studie-ID:t, eftersom andra förmåner är abstrakta. Möjligheten att erbjuda gratis studie-ID:n som lagändringen medför har avsevärt försämrat studerandekårernas möjlighet att rekrytera medlemmar, särskilt inom de områden där det finns ett bredare utbud av aktiviteter på studie-ID-marknaden. Svårigheterna att rekrytera medlemmar har haft en direkt inverkan på studerandekårernas ekonomiska situation och deras förmåga att utföra sina uppgifter.

SAMOK har föreslagit att studerandekårernas lagstadgade verksamhet ska garanteras genom offentlig grundfinansiering, vilket skulle göra det möjligt att bedriva åtminstone den mest nödvändiga verksamheten inom högskolegemenskapen. Offentlig grundfinansiering har också föreslagits av utredaren, Tapio Varmola, i rapporten som publicerades våren 2022.

SAMOK vill ha en modell där finansieringen skulle förbättra studerandekårernas nuvarande ekonomiska situation samtidigt som den är tydlig, långsiktig och baserad på genomförandet av lagstadgade uppgifter. SAMOK har gjort olika beräkningsmodeller på basis av vilka grundfinansiering skulle kunna beviljas. Även en liten summa pengar skulle kunna göra mycket för att stabilisera studerandekårernas verksamhet.

SAMOK har i synnerhet sedan 2021 uppmärksammat denna problematiska situation och olika lösningar i olika möten, uttalanden och blogginlägg.

Våra sakkunniga på området:
Tekla Kosonen

Tekla Kosonen

PROJEKTLEDARE

040 775 2816
[email protected]

SAMOK som stöd till studerandekårer projekt