De studerandes välbefinnande, studieförmåga och SHVS

Att upprätthålla de studerandes välbefinnande och studieförmåga är ett centralt tema i SAMOKs påverkansarbete, eftersom de studerandes välbefinnande har försämrats och förväntningarna på deras prestation har ökat. Psykiska kriser är särskilt vanliga bland universitetsstuderande där utmattning är vanligare.

Studerande ska få stöd i god tid för att säkerställa att deras studier löper smidigt och för att undvika att deras utmaningar förvärras eller att de avbryter sina studier. Detta kräver adekvata förebyggande tjänster och tillgänglig hälso- och sjukvård. SAMOK arbetar för dessa frågor i möten med beslutsfattare och i olika arbetsgrupper samt i samarbete med andra organisationer, såsom Finlands studentkårers förbund (FSF) och Nyyti ry.

SAMOKs mål är att varje studerande ska få individuellt stöd för att klara sina studier. Detta inkluderar till exempel studerandespecifika stödarrangemang, flexibla studievägar och adekvata tjänster i fråga om studievägledare, kuratorer och studiepsykologer.

Hälsovård för universitetsstuderande tillhandahålls av SHVS, Studenternas hälsovårdsstiftelse. SAMOK har ett nära samarbete med SHVS och fungerar som en länk mellan studerande och stiftelsen. SAMOK arbetar också för att främja tillräcklig finansiering och resurser för SHVS så att det inte ska uppstå förseningar när man behöver vård och så att tjänsterna ska vara så långt som möjligt anpassade efter de studerandes behov.

Förutom stöd- och hälsovårdstjänster bidrar en trygg gemenskap till ett ökat välbefinnande och studieförmåga. SAMOK främjar gemenskapskänslan genom att bidra till starkare jämlikhet och tillgänglighet på högskolor samt genom att utbilda och handleda studerandekårer.

SHVS

SHVS, Studenternas hälsovårdsstiftelse, tillhandahåller hälso- och sjukvård, hälsoundersökningar, mentalhälsovård och munhälsovård för högskolestuderande samt stödjer och främjar forskning om studerandehälsa. SHVS arbetar också med SSA dvs. studiesamarbete, som syftar till att göra det enkelt för studerande att göra val som främjar deras hälsa och välbefinnande i studiemiljön.

SHVS har digitala tjänster och distanstjänster som är tillgängliga för studerande oavsett var de studerar. Bedömningen av vårdbehov, dvs. identifieringen av de hälsovårdstjänster som den studerande behöver, görs alltid först via SHVS per telefon eller digitalt.

Alla högskolestuderande som är registrerade för terminen och som har betalat hälsovårdsavgiften är berättigade till SHVS-tjänster. Detta inkluderar internationella examensstuderande. Internationella utbytesstuderande, eller de som studerar vid en öppen yrkeshögskola, omfattas inte av SHVS-tjänsterna.

Från och med 2021 kommer hälsovården för högskolestuderande huvudsakligen att finansieras av staten, som kommer att stå för 77 % av finansieringen. Den hälsovårdsavgift som studerande betalar täcker 23 %. Från och med våren 2021 betalar alla högskolestuderande som är registrerade som närvarande en hälsovårdsavgift till FPA varje termin. Mera information finns på FPA:s webbplats.

Våra sakkunniga på området:
Ninni Kuparinen

Ninni Kuparinen

SOCIALPOLITISK SAKKUNNIG

040 164 7992
[email protected]

Studerandenas hälsa, välbefinnande och likabehandling