Studerandekårer

SAMOK består av 23 olika studerandekårer. Varje enskild studerandekår koncentrerar sig på lokal verksamhet, medan SAMOK fokuserar på nationell verksamhet. Studiekortet är en av de mest synliga tjänster som studerandekåren erbjuder studerande vid den egna högskolan.

Studerandekårerna

  • är offentligrättsliga föreningar som bevakar studerandes intressen och arrangerar olika fritidsaktiviteter för studerande
  • bedriver intressebevakning såväl inom yrkeshögskolorna som i det omgivande samhället
  • representerar studerande och påverkar frågor som är viktiga för studerande både i yrkeshögskolornas styrelser och andra interna organ
  • påverkar även kommunernas och landskapens beslutsfattare som en betydelsefull lokal intressebevakningsorganisation.

Hitta studerandekåren vid din högskola och kontakta den:

Arcada studerandekår - ASK

Arcada studerandekår – ASK

Centria ammattikorkeakoulun opiskelijakunta COPSA

Studerandekåren vid Centria yrkeshögskola

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako

Studerandekåren vid Diakoniyrkeshögskolan

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

Studerandekåren Helga vid yrkeshögskolan Haaga-Helia

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Studerandekåren HUMAKO vid Humanistiska yrkeshögskolan

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO

Studerandekåren vid Tavastlands yrkeshögskola

jamko

Studerandekåren vid Jyväskylä yrkeshögskola

kaakko

Studerandekåren vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola

kamo

Studerandekåren KAMO vid Kajana yrkeshögskola

poka

Studerandekåren POKA vid Karelia yrkeshögskola

koe-logo

Studerandekåren KOE vid yrkeshögskolan LAB

rotko

Studerandekåren ROTKO vid Lapplands yrkeshögskola

laureamko

Studerandekåren vid yrkeshögskolan Laurea

metka-250x250px

Studerandekåren METKA vid Metropolia yrkeshögskola

novium-logo

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium

osako

Studerandekåren vid Uleåborgs yrkeshögskola

Studerandekåren vid Polisyrkeshögskolan

sammakko_fi_cmyk

Studerandekåren SAMMAKKO vid Satakunta yrkeshögskola

samo

Studerandekåren vid Seinäjoki yrkeshögskola – SAMO

savotta

Studerandekåren vid yrkeshögskolan Savonia

tamko-logo-

Studerandekåren vid Tammerfors yrkeshögskola

vamok-logo

Studerandekåren VAMOK vid Vasa yrkeshögskola

Start typing and press Enter to search