Studerandekårer

SAMOK består av 22 olika studerandekårer. Varje enskild studerandekår koncentrerar sig på lokal verksamhet, medan SAMOK fokuserar på nationell verksamhet. Studiekortet är en av de mest synliga tjänster som studerandekåren erbjuder studerande vid den egna högskolan.

Studerandekårerna

  • är offentligrättsliga föreningar som bevakar studerandes intressen och arrangerar olika fritidsaktiviteter för studerande
  • bedriver intressebevakning såväl inom yrkeshögskolorna som i det omgivande samhället
  • representerar studerande och påverkar frågor som är viktiga för studerande både i yrkeshögskolornas styrelser och andra interna organ
  • påverkar även kommunernas och landskapens beslutsfattare som en betydelsefull lokal intressebevakningsorganisation.

Hitta studerandekåren vid din högskola och kontakta den:

Arcada studerandekår - ASK

Arcada studerandekår – ASK

[email protected]
asken.fi

Centria ammattikorkeakoulun opiskelijakunta COPSA

Studerandekåren vid Centria yrkeshögskola

copsa.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako

Studerandekåren vid Diakoniyrkeshögskolan

[email protected]
odiako.fi

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

Studerandekåren Helga vid yrkeshögskolan Haaga-Helia

[email protected]
helga.fi

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Studerandekåren HUMAKO vid Humanistiska yrkeshögskolan

[email protected]
humako.net

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO

Studerandekåren vid Tavastlands yrkeshögskola

[email protected]
hamko.fi

jamko

Studerandekåren vid Jyväskylä yrkeshögskola

[email protected]
jamko.fi

kaakko

Studerandekåren vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola

opiskelijakuntakaakko.fi

kamo

Studerandekåren KAMO vid Kajana yrkeshögskola

[email protected]
opiskelijakuntakamo.fi

poka

Studerandekåren POKA vid Karelia yrkeshögskola

[email protected]
pokapoka.fi

Koe

Studerandekåren KOE vid yrkeshögskolan LAB

[email protected]
koe.fi

rotko

Studerandekåren ROTKO vid Lapplands yrkeshögskola

[email protected]
lapinrotko.fi

laureamko

Studerandekåren vid yrkeshögskolan Laurea

[email protected]
laureamko.fi

Metka

Studerandekåren METKA vid Metropolia yrkeshögskola

[email protected]
metkaweb.fi

osako

Studerandekåren vid Uleåborgs yrkeshögskola

[email protected]
osakoweb.fi

novium

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium

[email protected]
novium.fi

tamko

Studerandekåren vid Tammerfors yrkeshögskola

[email protected]
tamko.fi

sammakko

Studerandekåren SAMMAKKO vid Satakunta yrkeshögskola

[email protected]
sammakko.fi

samo

Studerandekåren vid Seinäjoki yrkeshögskola – SAMO

[email protected]
samo.fi

savotta

Studerandekåren vid yrkeshögskolan Savonia

opiskelijakuntasavotta.fi

vamok

Studerandekåren VAMOK vid Vasa yrkeshögskola

[email protected]
vamok.fi