Påverkansarbete

SAMOK har som mål att tillsammans med studerandekårerna bevaka de studerandes intressen och en hög kvalitet hos yrkeshögskoleutbildningar på bred front. I detta avsnitt berättar vi om hur SAMOK arbetar för att främja våra intressen kring olika teman. Om du vill veta mer eller har frågor om ett specifikt ämne kan du kontakta våra sakkunniga och vår styrelse. Du hittar deras kontaktuppgifter på kontaktsidan.

I avsnittet Påverkansarbete hittar du information om följande ämnen:

Studerandekårerna beslutar årligen om SAMOKs position i olika frågor på förbundsmötet i månadsskiftet oktober-november.

Du hittar SAMOKs styrdokument på dokumentsidan.