Mobilitetsperioder uppåt: Utbyte med stöd av Erasmus+ -stipendium

Om projektet:

SAMOKs projekt ”Mobilitetsperioder uppåt: Utbyte med stöd av Erasmus+ -stipendium” under år 2023 har producerat videomaterial och affischmaterial för att informera högskolestuderandena om stipendiemöjligheterna som Erasmus+ -programmet erbjuder för internationellt högkoleutbyte och praktik. Materialet är främst avsett att användas av högskolor och studeranderganisationer. Videon kan visas som en del av introduktionsveckan och informationstillfällen om utbyte, och den kan också visas på möjliga skärmarna i korridorer och matsalar. Videon kan även publiceras på webbplatser och spridas i sociala medier. När det gäller affischen hoppas vi att den används både i fysisk och digital form.

För högskolestuderanden:

Videon ger allmän information om Erasmus+ -stipendium, hur man ansöker dom och dess storlek. För mer detaljerad information om utbytesmål och ansökningstider, kontakta din högskolas internationella tjänster. Nedan finns också en användbar webbplats relaterad till finansiering av utbytes- och praktikperioder:

https://www.maailmalle.net/sv/utbyten

Materialen finns här på Google Drive.