Bloggen

Arbetet för studerandenas intressen inom Europa är ett helt nytt kapitel jag är ivrig över att få öppna.

Nästa station: Europa!

Arbetet för studerandenas intressen tar aldrig slut, och därför är det en stor glädje jag fått möjligheten att söka till ESU:s styrelse för nästa...

Läs mer