Finlands studerandekårers förbund – SAMOK

Vi är en nationell studerandeorganisation. Vi består av 22 olika studerandekårer och vårt gemensamma mål är att bevaka yrkeshögskolestuderandes intressen. Vi stöder studerandekårerna så att de så bra som möjligt kan bevaka studerandenas intressen vid den egna högskolan.

Antalet medlemmar i studerandekårerna

Antalet studerande som vi representerar

SAMOK meddelar

Utlåtanden

Ställningstaganden

Evenemang

Arbetet för studerandenas intressen inom Europa är ett helt nytt kapitel jag är ivrig över att få öppna.

Nästa station: Europa!

Arbetet för studerandenas intressen tar aldrig slut, och därför är det en stor glädje jag fått möjligheten att söka till ESU:s styrelse för nästa...

Läs mer