Finlands studerandekårers förbund – SAMOK

Vi är en nationell studerandeorganisation. Vi består av 22 olika studerandekårer och vårt gemensamma mål är att bevaka yrkeshögskolestuderandes intressen. Vi stöder studerandekårerna så att de så bra som möjligt kan bevaka studerandenas intressen vid den egna högskolan.

Antalet medlemmar i studerandekårerna

Antalet studerande som vi representerar

SAMOK meddelar

Utlåtanden

Ställningstaganden

Evenemang