Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

Lappbrinken 2 | 00180 HELSINGFORS
samok (a) samok.fi
fornamn.efternamn (a) samok.fi

SAMOK faktureringsinformation finns här.

Vårt kansli ligger i Helsingfors på adressen Lappbrinken 2, bredvid B-trappan.

Om din fråga gäller studiekortet (att beställa kortet, att betala läsårsdekalen, vad som händer med kortet om du byter yrkeshögskola osv.), kan du fråga din studerandekår direkt.

Genom att klicka på ”Läs mer” ser du en närmare profil av vad personen i fråga arbetar med vid SAMOK.

Styrelse

Lauri Kujala

Lauri Kujala

ORDFÖRANDE

050 389 1000
[email protected]

Politiskt lobbyverksamhet och ledarskap, strategireform

Fadderstuderandekår: Tamko

Språkkunskap:   

Läs mer

Jag heter Lauri och är ordförande för SAMOK. Mitt arbetsbord omfattar politisk påverkan, ledning och strategireformer.

På fritiden gillar jag att göra musik och jag spelar elbas i ett litet folkmusikband. Jag dansar också folkdans på fritiden, vad annars skulle en som spelar folkmusik dansa!

Sanni Koivuluoma

Sanni Koivuluoma

VICE ODRFÖRANDE

050 360 9376
[email protected]

Politiskt lobbyverksamhet och ledarskap, socialpolitik: studerandenas utkomst och förmånssystem, likabehandling

Fadderstuderandekårer: Rotko, Copsa, Hamko, JAMKO, Humako

Språkkunskap:   

 

Läs mer

Mitt namn är Sanni och jag är vice ordförande för SAMOK. Mina sektorer är politisk påverkan, ledning och socialpolitik, och mitt arbetsbord består av studerandes utkomst och förmånssystem samt likabehandling.

Vad beträffar studerandes utkomst och förmånssystem är det i år reformen av studiestödet och den sociala tryggheten. Till min sektor hör också att påverka pensionerna.

På fritiden tittar jag mycket på tv-serier och filmer. Jag tycker också om att läsa, särskilt deckare och thrillers!

Janina Brunfeldt

Janina Brunfeldt

STYRELSEMEDLEM

050 300 1550
[email protected]

Internationella studerande, tjänster, gemenskap, EU-valet

Fadderstuderandekårer: ASK, Novium, SkÅHla, Kaakko, Sammakko

Språkkunskap:   

Läs mer

Jag heter Janina och är medlem i SAMOKs styrelse. Mina sektorer i år är internationella studerande, tjänster, gemenskap och på våren ansvarar jag också för EU-valet. Jag är också ett av SAMOKs trakasseriombud.

Jag är intresserad av allt möjligt, så på fritiden utvecklar jag ofta mig själv och ägnar mig åt hobbyer. Just nu är mina favoritsysslor litteratur i alla dess former, brädspel, kaffedrickande, koreanska dramaserier och alla typer av sportaktiviteter, bland annat dans.

Asta Nieminen

Asta Nieminen

STYRELSEMEDLEM

050 389 1002
[email protected]

Internationella relationer, EU-lobbying, utbildningspolitik

Fadderstuderandekårer: OSAKO, Kamo, Laureamko, KOE, O’Diako

Språkkunskap:   

Läs mer

Jag heter Asta. I år är jag medlem i SAMOKs styrelse. Mina områden är utbildningspolitik, påverkansarbete i EU och relationer med internationella organisationer.

På fritiden gillar jag att träna på gym åtminstone ganska regelbundet. Mina andra hobbyer varierar enligt säsong, från handarbete till läsning och allt däremellan.

 

Linda Vallenius

Linda Vallenius

STYRELSEMEDLEM

050 389 1015
[email protected]

Kommunikation, socialpolitik: studerandebostäder, studerandes hälsa och välbefinnande

Fadderstuderandekårer: Poka, METKA, Samo, Vamok, SAVOTTA, Helga

Språkkunskap:   

Läs mer

Jag heter Linda och sitter i SAMOKs styrelse. Mina områden är kommunikation och socialpolitik. I socialpolitiken får jag främja studerandes ställning vad beträffar boende för studerande samt studerandes hälsa och välbefinnande. Jag är också ett av SAMOKs trakasseriombud.

På fritiden lyssnar jag mycket på kriminalpoddar, jag gillar handarbete och jag har precis börjat spela basket!

Personnel

Vellu Taskila

Vellu Taskila

VERKSAMHETSLEDARE

044 238 5384
[email protected]

Administration och leder intressebevakningen samt relationer med samarbetspartners och ekonomisk förvaltning

Fadderstuderandekårer: Tamko

Språkkunskap:    

Läs mer

Jag heter Vellu och jag är den andra administratören vid SAMOK. Jag ansvarar för driften och utvecklingen av SAMOKs administration och fungerar som personalens företrädare.

På fritiden cyklar jag och sysslar med påverkansarbete som har med cykling att göra, läser, har en podcast om cykling och producerar dålig humor.

Johanna Fonsell

Johanna Fonsell

UTBILDNINGSPOLITISK SAKKUNNIG

050 389 1014

[email protected]

Utbildningspolitik,
studerandekårernas finansiering

Fadderstuderandekårer: Poka, METKA, Samo, Vamok

Språkkunskap:   

Läs mer

Jag heter Johanna och är SAMOKs utbildningspolitiska expert. De största frågorna på mitt bord är finansiering och högskolornas styrning samt högskoleutbildningens utveckling och kvalitet. I praktiken handlar det om utredning, diskussioner, skrivande, arbetsgrupper och att lyfta fram SAMOKs synpunkter på exempelvis terminsavgifter, studentrespons, kvalitetssystem, utveckling av undervisningen, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, digitalisering, antagning av studerande och examensstrukturer.

Utöver utbildningspolitiken koordinerar jag SAMOKs påverkansarbete. Det är mitt ansvar att se till att SAMOK alltid har en befintlig plan, vem det skulle vara bra att träffa och när samt vilken information som ska tas fram vid olika tidpunkter. Hela kontoret hjälps därefter åt att genomföra planerna.

När jag är ledig tillbringar jag tid med min familj samt reser mellan tre storstäder. Jag bor i ett gammalt trähus i Åbo, så på fritiden ägnar jag mig gärna åt såväl större som mindre renoveringar av hemmet.

Roosa Veijola

Roosa Veijola

SAKKUNNIG INOM INTERNATIONELLA ÄRENDEN OCH EU-INTRESSEBAVAKNING

050 389 1012
[email protected]

Europeiska unionen, internationell lobbyverksamhet och internationellt samarbete mellan organisationer

Fadderstuderandekårer: KOE, O’Diako, Kaakko, Sammakko

Språkkunskap:   

Läs mer

Jag heter Roosa och jag är SAMOKs sakkunniga i Europapolitik och internationella frågor

I praktiken planerar och förverkligar jag SAMOKs intressebevakning i EU i frågor som gäller studerande och jag upprätthåller våra relationer med studentorganisationer i andra europeiska länder och med vår takorganisation ESU (European Students’ Union), där jag också representerar yh-studerande i Finland. Dessutom omfattar mitt ansvar att påverka så att internationella studerande har en mer likvärdig ställning med inhemska studerande, vilket i praktiken innebär att underlätta invandring, utkomst, integration och sysselsättning. På mitt bord finns också internationalisering av finländska studerande, det vill säga utbytes- och praktikperioder utomlands, samt internationalisering på hemmaplan.

Utöver detta så kallade internationaliseringspaket har jag genomfört flera projekt vid SAMOK, såsom flera projekt om Europainformation samt projektet Likabehandling vid högskolan.

Min fritid tillbringar jag helst tillsammans med mina vänner, med motion, hobbyer och resor. Mina nuvarande favorithobbyer är keramik, tennis, HIIT-träning och yoga. Annat som jag gillar är brädspel, djur, kvällssol, avslappnat umgänge, att fördjupa sig i samtal, simma i naturvatten, musik och god mat.

Julia Ståhle

Julia Ståhle

SOCIALPOLITISK SAKKUNNIG

044 283 1617
[email protected]

Studerandenas hälsa, välbefinnande och likabehandling,

Fadderstuderandekårer: ASK, Copsa, Novium, SkÅHla

Språkkunskap:    

Läs mer

Jag heter Julia och arbetar som socialpolitisk expert på SAMOK. På mitt bord finns helheter som gäller studerandes hälsa, välbefinnande och likabehandling.

Inom hälsa och välbefinnande samarbetar jag med SHVS och gör påverkansarbete i anslutning till det. Mitt ansvar är att arbeta aktivt för att hälsovården för studerande ska hålla hög kvalitet och att tillgängligheten motsvarar dagens behov. Övriga helheter som jag har på mitt bord är till exempel terapigaranti.

På fritiden umgås jag med min familj och mina vänner. Jag tillbringar också mycket tid i naturen – antingen tar jag det lugnt på stugan eller så orienterar jag. När jag ligger på soffan väljer jag skräck eller reality.

Erica Alaluusua

Erica Alaluusua

SOCIALPOLITISK SAKKUNNIG

040 773 1854
[email protected]

Studerandenas utkomst och förmånssystem, boende, jämlikhet

Fadderstuderandekårer: OSAKO, Kamo, Laureamko

Språkkunskap:   

Läs mer

Jag heter Erica och är sakkunnig i socialpolitik på SAMOK. Jag arbetar med studerandes utkomst, förmånssystem, boende och likabehandling.

När det gäller utkomst- och förmånssystemen ansvarar jag för påverkansarbete som gäller den sociala tryggheten för studerande. De mest centrala frågorna på mitt bord är till exempel studiestödsreformen och reformen av den sociala tryggheten. Inom boende arbetar vi aktivt för att studerande ska ha möjlighet att bo till rimligt pris med bra trafikförbindelser.

Likabehandling syns på mitt arbetsbord, särskilt i samband med olika typer av utbildning och introduktion. Dessutom arbetar jag med planering av likabehandling inom SAMOK och ansvarar även för tillgänglighetsfrågor i påverkansarbetet.

Vid sidan av det riksomfattande påverkansarbetet utbildar och stöder jag studerandekårerna i lokal påverkan.

Aleksi Airaksinen

Aleksi Airaksinen

SAKKUNNIG INOM KOMMUNIKATION OCH TJÄNSTER

044 051 9521
[email protected]

Evenemang, utbildningar och kommunikation

Fadderstuderandekårer: Hamko, Helga, Rotko, SAVOTTA

Språkkunskap:    

Läs mer

Aleksi Airaksinen, sakkunnig i kommunikation och tjänster i SAMOK Jag ansvarar alltså för att genomföra och samordna kommunikation, evenemang och utbildningar samt samarbete.

Inom kommunikation samordnar, instruerar och utbildar jag vid behov. Rent konkret hjälper jag till med att publicera uttalanden, upprätthålla webbplatsen och samordna kommunikationen i sociala medier. Dessutom gör jag innehållsproduktion och språkgranskning. Jag redigerar SAMOKs nyhetsbrev tillsammans med den styrelsemedlem som ansvarar för kommunikation, jag ansvarar för fullföljande och uppdatering av kommunikationsstrategin samt deltar i planeringen av kommunikation om påverkan.

Vad gäller evenemang ansvarar jag för planering och arrangemang för dessa, marknadsföring och kommunikation om evenemang. I mitt arbete ingår också att utveckla och samordna servicehelheten, planera utbildningar i samband med olika projekt samt sparring.

Utöver detta ansvarar jag för SAMOKs medelanskaffning och samarbete.

På fritiden tycker jag om att resa, spela badminton samt god mat och vin.

Veeti Mieskonen

Veeti Mieskonen

FÖRVALTNINGS- OCH EVENEMANGSKOORDINATOR

050 329 7706
[email protected]

Administration och evenemangsproduktion

Fadderstuderandekårer: JAMKO, Humako

Språkkunskap:   

Läs mer

Jag heter Veeti och är koordinator för SAMOK:s administration och evenemang. Den andra halvan av mitt arbetsbord består av administrativa uppgifter, såsom bland annat utvecklings-, berednings- och planeringsuppgifter som anknyter till ekonomi och processer inom dataadministration. En extra krydda i mitt arbete är planering och produktion av evenemang, som jag arbetar med tillsammans med resten av vårt serviceteam.

Jag arbetar för närvarande deltid, min vardag omfattar tills vidare statsvetenskapliga studier. På min fritid tycker jag om alla typer av aktiviteter där jag får tillbringa tid i naturen samt resor i landskapet. På fritiden fascineras jag också av torr humor (gäller även arbetstid!) och sitcoms från nittiotalet.

Student at Risk Finland personnel

Ville Jäppinen

Ville Jäppinen

VERKSAMHETSLEDARE (STUDENTS AT RISK FINLAND)

[email protected]

Students at Risk Finlands operativa verksamhet