Yrkeshögskoleutbildningens kvalitet

Högskoleutbildningens kvalitet är ett viktigt tema både för studerandenas kompetensförvärv och för samhället. På grund av utvecklingen av högklassig utbildning förpliktar lagstiftningen både yrkeshögskolorna och universiteten högskolorna att regelbundet delta i utvärderingarna. Utvärderingen genomförs som en oberoende auditering, som granskar hur universitetet upprätthåller och utvecklar kvaliteten på sin verksamhet. I Finland ansvarar Centret för utbildningsutvärdering (NCU) för utvärderingarna.

I NCU:s utvärderingar identifierar man styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolornas verksamhet. Detta görs genom att involvera universitetets personal, studeranden och intressenter till exempel genom intervjuer. I de enskilda yrkeshögskolornas auditeringsarbete på studerandenas sida deltar ofta studentkårernas förtroendevalda och personal.

SAMOK deltar aktivt i yrkeshögskolornas kvalitetsarbete via NCU. Vi är representerade i NCU:s arbetsgrupper, där vi tar upp frågor som är viktiga för studerande förknippade med högskolornas auditering. Dessutom söker NCU studeranderepresentanter till auditeringsgrupper via oss. I detta arbete betonar vi studerandenas perspektiv.

Mer information om auditeringen av högskolor och NCU:s verksamhet finns på deras webbplats.

Våra sakkunniga på området:
Johanna Fonsell

Johanna Fonsell

UTBILDNINGSPOLITISK SAKKUNNIG

050 389 1014
[email protected]

Utbildningspolitik,
studerandekårernas finansiering

Fadderstuderandekårer: Poka, METKA, Samo, Vamok