Samarbetspartner

SAMOK samarbetar med många företag, stiftelser, föreningar och andra aktörer som främjar studerandes ställning, välbefinnande och en bättre morgondag och som är studerandevänliga och nyttiga för studerandekårer.

Vill du samarbeta med SAMOK?

I olika frågor som gäller samarbetspartnerskap kan du kontakta SAMOKs sakkunnig inom kommunikation och tjänster Aleksi Airaksinen ([email protected]). Vi samarbetar gärna inom såväl intressebevakning, evenemang som kommunikation.
Aleksi Airaksinen

Aleksi Airaksinen

SAKKUNNIG INOM KOMMUNIKATION OCH TJÄNSTER

044 051 9521
[email protected]

Evenemang, utbildningar och kommunikation

Yhteistyöyritykset

kide.app

Kide.app

kide.app

Kide.app är en webbutik för studerande, vars tjänster omfattar bl.a. försäljning av biljetter till evenemang och produkter som lämpar sig för studielivet samt ett medlemsregister. SAMOK samarbetar med Kide.app t.ex. i evenemang.

Matkapojat

matkapojat.fi

Matkapojat är en stor finsk researrangör, som varje år tar tusentals studenter med bland annat olika färjebolag. SAMOK samarbetar med Matkapojat, t.ex. för Startskottet.

OSS järjestöpalvelut

OSS-järjestöpalvelut

oss-jarjestopalvelut.fi

Oy OSS-organisationstjänst Ab är ett aktiebolag som ägs av de riksomfattande oberoende organisationerna OLL, SAMOK och FSF som bevakar högskolestuderandes intressen. Bolaget äger en lokal i Kampen i Helsingfors och producerar centraliserade fastighets-, utrymmesförvaltnings-, kontors- och ICT-tjänster för organisationerna.

rekom

REKOM group

rekomgroup.com

REKOM är norra Europas största företag inom nattlivsbranschen. REKOM har varit SAMOKs samarbetspartner i bl.a. evenemang.

slice.fi

Slice.fi

Slice.fi

Slice är en inhemsk, Finlands största tjänst som erbjuder studerandeförmåner och en officiell digital studiekortsapplikation och som har arbetat för ett bättre studieliv sedan 2018. SAMOK samarbetar med Slice i evenemang.

studentum.fi

Studentum.fi

Studentum.fi

Studentum.fi är Finlands största sökmotor för utbildningar. SAMOK samarbetar med Studentum bl.a. på digimässan Hae korkeakouluun.

timetravels

Timetravels

timetravels.com

Timetravels är en finsk researrangör som specialiserat sig på gruppresor till Skandinavien (Lappland, Finland, Island, Norge, Sverige) och Baltikum. SAMOK samarbetar med Timetravels t.ex. i våra evenemang.

viking line

Viking Line

vikingline.fi

Viking Line Abp är en finländsk rederikoncern från Åland som trafikerar Östersjön. Viking Line har länge varit SAMOKs samarbetspartner i att organisera Startskottet-kryssningen.

Utveckling av utbildning

eol

Förbundet för all inlärning

eoliitto.fi

Förbundet för all inlärning erbjuder rådgivning, kamratstöd, utbildningar och evenemang för olika lärande och yrkesverksamma om inlärningssvårigheter. SAMOK samarbetar med Förbundet för all inlärning.

karvi

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)

karvi.fi

Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett fristående ämbetsverk för utvärdering av utbildningen och utbildningsanordnarnas verksamhet allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning samtidigt som det producerar information till stöd för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen. SAMOK samarbetar med NCU i utvecklingen av utbildningen.

okm

Undervisnings- och kulturministeriet – UKM

okm.fi

Undervisnings- och kulturministeriet är ett ministerium som hör till statsrådet och vars verksamhetsområde omfattar utbildning, kultur, sport, ungdoms- och kyrkans angelägenheter. SAMOK har ett nära samarbete med UKM.

oph

Utbildningsstyrelsen

oph.fi

Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett antagningsregister för studerande på andra stadiet, vid yrkeshögskolor och vid universitet, ordnar språkexamina, ordnar och finansierar fortbildning för lärare och annan personal inom skolväsendet samt ansvarar för erkännandet av utländska examina. SAMOK samarbetar med Utbildningsstyrelsen kring dessa teman.

Studerandes välbefinnande, utkomst och boende

ehyt

Ehyt rf

ehyt.fi

EHYT rf är en riksomfattande expertorganisation som arbetar för att förebygga skadeverkningar från rusmedel och spel. SAMOK är medlem i Ehyt rf.

kela

Folkpensionsanstalten (FPA)

kela.fi

Folkpensionsanstalten är en statlig institution som sköter grundskyddet för personer som bor i Finland i olika livssituationer. SAMOK samarbetar med FPA i frågor som gäller studerandes sociala förmåner.

mieli

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

mieli.fi

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s grundläggande uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga problem. SAMOK samarbetar med Mieli rf kring dessa teman.

nyyti ry

Nyyti ry

nyyti.fi

Nyyti ry är en förening som främjar studerandes psykiska välbefinnande och stöder psykisk hälsa och livskontroll bland annat genom kamratverksamhet. SAMOK är medlem i Nyyti.

stm

Social- och hälsovårdsministeriet – SHM

stm.fi

Social- och hälsovårdsministeriet i Finland svarar för planeringen, styrningen och genomförandet av social- och hälsopolitiken. SAMOK har ett nära samarbete med SHM.

soa

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

soa.fi

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry är en intressebevaknings- och samarbetsorganisation för studiebostadsföreningar. SAMOK är medlem i SOA. SAMOK samarbetar med SOA särskilt i frågor som gäller studerandeboende.

yths

SHVS

yths.fi

SHVS, dvs. Studenternas hälsovårdsstiftelse, erbjuder hälso-, mentalvårds- och munhälsovårdstjänster för högskolestuderande som avlägger grundexamen. SAMOK har ett nära samarbete med SHVS för att främja studerandenas välbefinnande.

Internationella frågor

esn finland

ESN Finland

esnfinland.fi

ESN Finland är en nationell studerandeorganisation som arbetar för internationella studerande och mobilitet. ESN Finland består av 17 lokalavdelningar runt om i Finland. SAMOK samarbetar med ESN Finland kring internationella teman.

eurooppalainen suomi

Finland i Europa rf

eurooppalainensuomi.fi

Finland i Europa är en paraplyorganisation för Finlands Europarörelse och en del av internationella European Movement International (EMI), som verkar i 34 länder. SAMOK är medlem i Finland i Europa.

eurooppanuoret

Europeisk ungdom

eurooppanuoret.fi

Europeisk ungdom är en medborgarorganisation för ungdomar under 29 år som främjar en positiv inställning till Europeiska unionen och internationalism. SAMOK samarbetar med Europeisk ungdom kring EU-teman.

esu

European Students’ Union

esu-online.org

European Students’ Union ESU bevakar studerandes intressen i Europeiska unionen. ESU representerar högskolestuderande i 40 olika länder. SAMOK är medlem i ESU. Vi deltar aktivt i ESU:s verksamhet och påverkar den europeiska studeranderörelsens linjer.

fingo

Fingo ry

fingo.fi

Finländska utvecklingsföreningar – Finnish Development NGOs Fingo rf är en takorganisation för finländska utvecklingsföreningar. SAMOK är medlem i Fingo.

nom

Nordiskt Ordförande Møte

SAMOK är medlem i Nordiskt Ordförande Möte (NOM), studerandeorganisationernas nordisk-baltiska samarbetsorgan. NOM sammanträder var sjätte månad och SAMOK deltar aktivt i dess verksamhet.

pnn

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

pnn.fi

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation vars syfte är att främja nordiskt ungdomssamarbete och skapa möten mellan ungdomar. SAMOK är medlem i PNU.

ulkoministeriö

Utrikesministeriet

um.fi

Utrikesministeriet främjar Finlands och finländares säkerhet och välfärd samt arbetar för en trygg och rättvis värld. Utrikesministeriet finansierar SAMOKs projekt inom Europainformationen och SAMOKs och FSF:s gemensamma projekt Students at Risk.

Arbetsmarknadsorganisationer, centralorganisationer och deras studerandeorganisationer samt andra arbetslivsfrågor

akava

Akava

akava.fi

Akava är en facklig centralorganisation för högskoleutbildade med 36 medlemsförbund. Vi arbetar för att medlemmarna i Akava ska vara framgångsrika och må bra i sina karriärer. SAMOK samarbetar med Akava bland annat i frågor som gäller arbetslivet.

akavan opiskelijat

Akavas studerande

akava.fi/keita-olemme/akavan-opiskelijat

Akavas studerande ansvarar för att bevaka studerandes och nyutexaminerades intressen vid Akava. SAMOK samarbetar med Akavas studerande bland annat i frågor som gäller arbetslivet och i evenemang.

ek

Finlands näringsliv EK

ek.fi

Finlands Näringsliv rf är en intresseorganisation för näringslivet i Finland. SAMOK är medlem i EK. SAMOK samarbetar med Finlands näringsliv även i utbildningspolitiska frågor.

il-ry

Ingenjörsförbundet IL rf

ilry.fi

Ingenjörsförbundet IL rf är ett Akava-anslutet fackförbund med 70 000 medlemmar via sina medlemsföreningar. Medlemmarna i Ingenjörsförbundet är ingenjörer, ingenjörsstuderande och andra experter inom teknikområdet. SAMOK samarbetar med Ingenjörsförbundet bland annat i evenemang och intressebevakning.

iol-ry

Förbundet för Ingenjörstuderande rf (IOL)

https://www.ilry.fi/uran-alkutaipaleella/opiskelijat/

Förbundet för Ingenjörstuderande rf är en facklig intresseförening för ingenjörsstuderande och Ingenjörsförbundets största medlemsförening. SAMOK samarbetar med IOL bland annat i evenemang och intressebevakning.

jhl

JHL

jhl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf är ett finländskt fackförbund för personer som arbetar inom den offentliga sektorn och välfärdssektorn. SAMOK samarbetar med JHL bland annat i evenemang och intressebevakning.

oaj

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

oaj.fi

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ är ett fackförbund inom undervisningssektorn som hör till Akava. SAMOK samarbetar med OAJ bl.a. i arbetslivsfrågor och intressebevakning.

palta

Arbetsgivarna För Servicebranscherna Palta Rf

palta.fi

Arbetsgivarna För Servicebranscherna Palta Rf är en närings- och arbetsmarknadsorganisation som representerar servicebranscherna. SAMOK är medlem i Palta. Samarbete sker särskilt i frågor som gäller kollektivavtal.

pro

Fackförbundet Pro

proliitto.fi

Fackförbundet Pro är STTK:s största fackförbund inom den privata sektorn. SAMOK samarbetar med Pro bland annat i evenemang och intressebevakning.

pro-opiskelijat

Pro-opiskelijat ry

pro-opiskelijat.fi

Pros studerandeförening har till ändamål att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor, löner och övriga anställningsvillkor, främja likabehandling samt stärka deras ställning på arbetsmarknaden, i studierna och socialt under studietiden och i arbetsuppgifter under studierna. SAMOK samarbetar med Pros studerandeförening bland annat i evenemang och intressebevakning.

sak

FFC

sak.fi

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf är Finlands största fackliga centralorganisation. FFC representerar cirka en miljon finländare. FFC består av 17 fackförbund inom industrin, den offentliga sektorn, transportsektorn, den privata servicesektorn och kultursektorn. SAMOK samarbetar med FFC bland annat i frågor som gäller arbetslivet.

soste

SOSTE Finlands social och hälsa rf

soste.fi

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation för social- och hälsovårdsorganisationer. Den samlar över 230 organisationer inom social- och hälsovården och tiotals andra samarbetspartner för att skapa förutsättningar för social välfärd och hälsa, möjligheter till delaktighet samt ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. SAMOK samarbetar med SOSTE i frågor som gäller intressebevakning.

sttk

STTK

sttk.fi

STTK rf är en finländsk politiskt obunden centralorganisation för fackförbund som representerar flera olika branscher. Den har 13 medlemsförbund med totalt cirka 500 000 medlemmar. SAMOK samarbetar med STTK bl.a. i arbetslivsfrågor och evenemang.

STTK-opiskelijat

STTK-Studenter

sttk.fi/aihe/sttk-opiskelijat

STTK-Studenter är studenternas egen organisation som påverkar, deltar, tar ställning och informerar. STTK-Studenter arbetar också för att stärka studerandes och ungas kunskaper om arbetslivet. SAMOK samarbetar med STTK-Studenter bl.a. i arbetslivsfrågor och evenemang.

sool

Finlands Lärarstuderandes Förbund – SOOL rf

sool.fi

SOOL är en nationell intressebevakare och serviceorganisation för lärarstuderande. SAMOK samarbetar med SOOL i frågor som gäller intressebevakning.

sure

Sure – Suomen Restonomiliitto

sure.fi

Sure – Suomen Restonomiliitto grundades i oktober 2000 och är en Akava-ansluten examensbaserad intressebevaknings- och serviceorganisation för restonomer. SAMOK samarbetar med Sure bl.a. inom intressebevakning.

sureo

Sureo – Restonomiopiskelijaliitto

sureo.fi

Sureo – Restonomiopiskelijaliitto fungerar som vägvisare, stöd och intressebevakare för restonomstuderande. SAMOK samarbetar med Sureo i frågor som gäller intressebevakning.

talentia

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf

talentia.fi

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia är en finländsk fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen med över 26 000 medlemmar. SAMOK samarbetar med Talentia i frågor som gäller intressebevakning.

tehy

Tehy

tehy.fi

Tehy är ett finländsk fackförbund för anställda inom social- och hälsovård samt det pedagogiska området. Förbundet har över 160 000 medlemmar. Tehys största yrkesgrupp är sjukskötare, som utgör ungefär hälften av förbundets medlemmar. SAMOK samarbetar med Tehy bl.a. i arbetslivsfrågor och evenemang.

tela

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

tela.fi

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd. SAMOK samarbetar med TELA kring pensionsteman.

tradenomit

Tradenomförbundet TRAL rf

tradenomi.fi

Tradenomit (Tradenomförbundet TRAL rf) är en Akava-ansluten examensbaserad intressebevaknings- och serviceorganisation för tradenomer, som personer som avlagt tradenom-, BBA- eller tradenom (högre yrkeshögskole)-examen eller studerande kan gå med i. SAMOK samarbetar med Tradenomförbundet i bl.a. intressebevakning och evenemang.

tradenomiopiskelijat

Tradenomiopiskelijat

tradenomi.fi/tradenomiopiskelijat

Tradenomiopiskelijat är en intressebevakningsorganisation för finländska tradenom- och BBA-studerande, som är öppen för alla som avlägger tradenom- eller BBA-examen. SAMOK samarbetar med Tradenomiopiskelijat i bl.a. intressebevakning och evenemang.

Riksomfattande studerandeorganisationer

skolungdom

Finlands Svenska Skolungdomsförbund

skolungdom.fi

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är ett skolförbund som representerar finlandssvenska skolelever. SAMOK samarbetar med Skolungdom till exempel i övergångsfasen mellan andra stadiet och högre utbildning.

oll

Studerandenas Idrottsförbund (OLL)

oll.fi

Studerandenas Idrottsförbund rf är en riksomfattande intressebevaknings- och serviceorganisation för studerande- och universitetsidrott som grundades 1924 och som representerar finländska universitets- och yrkeshögskolestuderande. SAMOK har ett nära samarbete med OLL.

sakki

Finlands Yrkesstuderandes Förbund — SAKKI rf

sakki.fi

Finlands Yrkesstuderandes Förbund — SAKKI rf grundades 1987 under namnet Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI rf för att främja yrkesstuderandes intressen. SAMOK samarbetar med SAKKI till exempel i övergångsfasen mellan andra stadiet och högre utbildning.

sll

Finlands Gymnasistförbund

lukio.fi

Finlands Gymnasistförbund är en religiöst och politiskt obunden riksomfattande intresse-, service- och hobbyorganisation för gymnasieelever. SAMOK samarbetar med Gymnasistförbundet till exempel i övergångsfasen mellan andra stadiet och högre utbildning.

allianssi

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

nuorisoala.fi

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf är en politiskt och religiöst obunden service-, intressebevaknings- och påverkansorganisation. SAMOK är medlem i Allians.

nuva

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf (Nuva ry)

nuva.fi

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf är en organisation som grundades 1998 och som fungerar som en intressebevaknings-, service- och samarbetsorganisation för Finlands ungdomsfullmäktige och andra påverkansgrupper för unga som kan jämföras med lokala ungdomsfullmäktige. SAMOK samarbetar med Nuva i frågor som gäller intressebevakning.

osku

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

osku.fi

OSKU ry är en studerande- och ungdomsorganisation som grundats och ägs av studerande avlägger yrkesinriktad examen på andra stadiet. SAMOK samarbetar med OSKU till exempel i övergångsfasen mellan andra stadiet och högre utbildning.

syl

Finlands studentkårers förbund rf (FSF)

syl.fi

Finlands studentkårers förbund rf är en finländsk intresse-, service- och medborgarorganisation vars medlemsföreningar, studerandekårer och ena elevkår omfattar sammanlagt cirka 135 000 universitetsstuderande som avlägger grundexamen eller bedriver fortsatta studier. SAMOK har ett nära samarbete med FSF, särskilt inom intressebevakning.

Övriga aktörer

erätauko

Stiftelsen Dialogpaus

eratauko.fi/saatio/

Syftet med Stiftelsen Dialogpaus är att tillsammans med andra aktörer som är intresserade av dialog göra diskussionskulturen i Finland mer konstruktiv, minska splittringen i samhället och öka människors delaktighet i samhället. SAMOK använder Dialogpaus-metoden i sin verksamhet.

helsinki-pride

Helsingfors Pride

pride.fi

Helsingfors Pride är ett årligt pride-evenemang för mänskliga rättigheter som ordnas av Helsinki Pride-gemenskapen i Helsingfors veckan efter midsommar. SAMOK deltar årligen i Helsingfors Pride.

kirkkohallitus

Kyrkostyrelsen

evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkon-organisaatio/paatoksenteko-kirkossa/kirkkohallitus

Kyrkostyrelsen är en del av kyrkans centralförvaltning. Kyrkostyrelsen sköter kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet. SAMOK samarbetar med kyrkostyrelsen bl.a. i fråga om läroanstaltsprästernas verksamhet.

seta

Seta ry

seta.fi

Seta ry är en icke-statlig organisation för mänskliga och sociala rättigheter som strävar efter social jämlikhet oavsett personers sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. SAMOK är stödmedlem i Seta.

Svenska Kulturfonden

Svenska Kulturfonden

kulturfonden.fi

Svenska Kulturfondens uppdrag är att stöda svensk kultur och utbildning, det svenska språket och svenskspråkig verksamhet i Finland. För detta ändamål beviljar den stipendium och bidrag till enskilda personer, arbetsgrupper och organisationer. SAMOK har fått allmänt understöd från Svenska Kulturfonden.

Väestöliitto

Befolkningsförbundet rf

vaestoliitto.fi

Befolkningsförbundet rf i Finland är en riksomfattande expertorganisation inom social- och hälsovårdssektorn som arbetar med befolknings- och familjeforskning, befolknings- och familjepolitik, främjande av sexuell hälsa och sexuella rättigheter samt information och utbildning i dessa frågor. SAMOK är medlem i Befolkningsförbundet.