Studiekort

Du kan bli medlem i en studerandekår genom att beställa ett studiekort från din studerandekår.

Studiekortets utseende beror på studerandekårens samarbetspartner, men varje kort har en läsårsdekal som visar kortets giltighetstid. Håll din läsårsdekal giltig så förblir du medlem i din studerandekår och SAMOK.

Mer information om hur du beställer ett studiekort finns på studerandekårernas webbplatser. Du hittar studerandekårernas kontaktuppgifter här.