Tjänster för medlemmarna

Vårt utbud av tjänster riktar sig till de studerandekårer som är medlemmar i SAMOK. Syftet med våra tjänster är att stödja studerandekårernas medlemmar i deras roll som representanter för yrkeshögskolans studenter i beslutsprocessen och att främja studerandekårernas verksamhet som en länk mellan studenterna och som ett sätt att stärka yrkeshögskolans studenters identitet. De syftar också till att stärka kvaliteten och den rättsliga organisationen av studerandekårernas administration.

Alla våra tjänster, med undantag för evenemang, är kostnadsfria för studerandekårerna som är medlemmar. Du hittar kontaktuppgifter till vår personal här.

Kommunikationstjänster

SAMOKs Slack

Vi driver Slack-plattformen för studerandekårer. På intranätet kan du diskutera och ställa frågor till andra studentkårer och till SAMOKs styrelse och personal.

SAMOK och dess medlemsstudentkårer använder programmet för snabbmeddelanden Slack. Slack är en plattform för kommunikation mellan SAMOK, studerandekårens representanter, anställda och verksamhetledare/generalsekreterare. SAMOK-nätverken har också olika Slack-kanaler som du kan gå med i beroende på ditt ansvarsområde. På Slack kan du fritt chatta, twittra och ställa frågor – allt du kan tänkas behöva kollegor för!

Länken till Slack finns på SAMOK Drive för studentkårer.

E-postlista

Du kan nå alla studerandekårer och vår kontorspersonal på en gång genom att skicka ett e-postmeddelande till sändlistan [email protected]. Om du vill ansluta dig till e-postlistan kan du skicka ett meddelande till kommunikationssamordnaren.

Nyhetsbrev

Vi samlar information om vår verksamhet, nyheter om lobbyverksamhet, frågor som rör studenter och andra aktuella frågor i ett nyhetsbrev som skickas ut ungefär en gång i månaden. Nyhetsbrevet skickas till personer som är registrerade på studerandekårernas sändlista.

Materialbank (SAMOK Drive)

Vi har samlat användbart material för studerandekårerna på Google Drive. SAMOK Drive innehåller inbjudningar till alla våra evenemang, programinformation och även presentationsmaterial för våra evenemang. Den innehåller också bakgrundsmaterial för att stödja påverkansarbetet och en mapp där studerandekårerna kan dela med sig av material till varandra.

Kommunikation om påverkansarbete

Vi kommunicerar aktivt på sociala medier om ämnen som rör studenternas intressebevakning. Studerandekårerna kan använda detta innehåll för sin egen kommunikation. Du kan hitta vårt innehåll i följande kanaler:

Facebook @SAMOK.FIN
Twitter @SAMOK_FIN
Instagram @samok_fin

Råd om kommunikation

Vår sakkunniga inom kommunikation hjälper dig gärna med dina kommunikationsbehov. Du kan kontakta honom när som helst om du vill ha kommunikationsråd, utbildning eller en talare för evenemanget.

Du kan begära en kommunikationskonsultation/utbildning/föreläsning om till exempel dessa ämnen:

 • lämplig och effektiv användning av sociala medier i organisationernas arbete
 • utveckla en kommunikationsplan eller kommunikationsstrategi
 • kommunikation om påverkansarbete
 • utveckla en kriskommunikationsplan och genomföra kriskommunikation
 • tillgänglighet till kommunikation

Online chattar

Vi anordnar regelbundet diskussionsforum på nätet om olika ämnen som rör studerandekårens verksamhet. Du kan t.ex. diskutera aktuella frågor om påverkansarbete eller presentera och kommentera det material vi producerar. Vi kommer att informera dig om kommande diskussioner online i SAMOK Slack och via e-post.

Dataskyddsombud

Studerandekårerna kan kontakta vår verksamhetsledare för att få råd om dataskydd.

Kontaktperson för dataskydd

Ger råd om skyldigheter enligt dataskyddsreglerna och tar vid behov upp eventuella brister som identifieras.
Ger råd om hur man genomför en konsekvensbedömning av dataskyddet, om så önskas.

Evenemangs- och utbildningstjänster

Evenemang

Vi organiserar utbildning och nätverksaktiviteter för alla aktörer i våra medlemsstuderandekårer och särskilt för deras personal och ledningssektorer. En lista över kommande utbildningar finns på intranätet, och information om kommande evenemang kommer att uppdateras i avsnittet Tjänster på vår webbplats.

Rådgivning och undervisning om hur man organiserar evenemang

SAMOKs evenemang och andra tjänster för medlemmarna tillhandahålls av vår sakkunniga inom kommuniokation och tjänster. Du kan kontakta han när som helst för att få råd, utbildning eller en talare för ditt evenemang. Du kan be honom om råd, utbildning eller föredrag om sådana frågor:

 • evenemang som ett organisatoriskt verktyg
 • projektledning av evenemang
 • finansiering av evenemang, budgetering, anbudsförfaranden och upphandling av tjänsteleverantörer
 • kommunikation om evenemang
 • planering av evenemang på distans.

EVENEMANGSKALENDER 2023
EVENEMANGSKALENDER 2024

Sakkunnigtjänster

SAMOKs kontor har ett team av sakkunniga med expertis inom utbildning, socialpolitik och internationell påverkansverksamhet. Du kan kontakta dem när som helst om du behöver råd, utbildning eller en talare för ditt studerandekårsevenemang. Du kan be våra sakkunniga om konsultation/utbildning/föreläsare i ämnen som dessa:

 • sociala fördelarna för studerande
 • studenthälsovård och SHVS
 • studerandes välbefinnande och studieförmåga
 • jämlikhet i studentgemenskapen
 • utveckling av studentrepresentation
 • återkopplingssystem och annat kvalitetsarbete
 • Europeiska unionens beslutsfattande om studerande och dess konsekvenser för Finland

Du kan be våra sakkunniga inom utbildningspolitik, socialpolitik och EU-politik om presentationer och utbildning.

Konsulttjänster för organisationsstyrning

Ekonomisk förvaltning och personalförvaltning

SAMOKs ekonomiska förvaltning och personalförvaltning är den verksamhetsledares ansvar. Du kan kontakta han när som helst om du behöver råd, utbildning eller en talare för ditt studerandekårsevenemang om ekonomi eller personalförvaltning. Du kan begära konsultationer/utbildningar/föreläsare från vår verkställande direktör och administrativa tjänsteman om ämnen som:

 • ekonomisk förvaltning, budgetering och övervakning
 • personal och arbetsmarknadsrelationer
 • olika avtalsfrågor
 • organisatorisk försäkring
 • organisatoriska processer