Ansök till SAMOK

Hej, det är fint att du är intresserad av att engagera dig i den nationella studerandeföreningen! På den här sidan hittar du information om hur du ansöker till SAMOKs styrelse, en länk till ett webbinarium om ämnet, en handbok för kandidater och kontaktuppgifter till ansökningsservicen.

Kan jag bli medlem i SAMOKs styrelse?

Alla som är intresserade av att främja yrkeshögskolestuderande kan ansöka om att bli medlem i SAMOK! Detta är möjligt vid föreningens förbundsmöte. På mötet väljer SAMOK en förbundsstyrelse, som ansvarar för att genomföra förbundets strategi och handlingsplan i samarbete med de anställda.

Styrelsens mandatperiod börjar den 1 januari och slutar den 31 december varje år och dess arbete utförs huvudsakligen på förbundets kontor i Helsingfors.

Vad kan du göra i en nationell intressebevakningsorganisation?

  • Du får främja yrkeshögskolestuderandenas sak på nationell nivå.
  • Du lär dig säkert nya saker om intressebevakning och organisering, och du kan fördjupa det du har lärt dig tidigare.
  • Du får ett omfattande nätverk och användbara färdigheter i arbetslivet.
  • Du får erfarenhet av internationellt samarbete och lobbyverksamhet.
  • Du får göra påverkansarbete i en fantastisk arbetsgemenskap och får stöd av ditt eget par kollegor!
Den kortfattade guiden nedan förklarar vad Finlands studerandekårers förbund – SAMOK gör, vilka förtroendeuppdrag som finns tillgängliga i förbundets styrelse och hur du kan ansöka om dem.
Du kan be om mer information och bekräfta din kandidatur genom att kontakta SAMOKs kandidatstöd.

För SAMOKs kandidatstöd för 2024, kontakta:

Aleksi Airaksinen
Sakkunnig inom kommunikation och tjänster
[email protected]
044 051 9521

Sanni Koivuluoma
Vice ordförande
[email protected]
050 360 9376

Asta Nieminen
Styrelsemedlem
[email protected]
050 389 1002

Trakasseriombuden och jämställdhetsansvariga år 2024 kommer att vara:

Ett år på SAMOK var roligt, hektiskt, ibland stressigt, alltid lärorikt och fullt av äventyr!

SAMOK är också en plats där du kan få så mycket för dig själv: nätverk, erfarenhet, kunskap och, naturligtvis vänner. Jag skulle rekommendera alla som vill lära sig om social handling, utöka sina nätverk, lära sig ledarskap, teamwork och påverkan att ansöka till SAMOK. Min tid på SAMOK hade en betydande inverkan på inriktningen av min karriär, och idag är jag glad att jag svarade ja till studentlivet i min dag!

SAMOK-alumner 2015

För mig var ansökan till SAMOK resultatet av en lång reflektionsprocess och visade sig vara ett av de bästa beslut jag någonsin fattat.
Det gav mig framför allt möjlighet att fördjupa mina politiska kunskaper och utvecklas som aktör och expert. Ibland var jag trött som fan, men trots det gav ett år i regeringen mig förtroende för min egen förmåga och hjälpte mig att få mitt nuvarande jobb. I slutändan är det bästa de vänner man har fått i regeringen, som man fortfarande kan prata med och prata om hur samhället fungerar.

SAMOK-alumner 2017

SAMOK-året var mycket intressant och jag utvecklade mina färdigheter varje dag, men naturligtvis var det också svårt ibland – lyckligtvis hade jag stöd från personalen, resten av styrelsen och mina kollegor i Lappbrinken. I synnerhet dubblavalvåren erbjöd många möjligheter att lära sig och uppleva om högskolepolitik, lobbying och kampanjer. Utan SAMOK skulle jag inte vara i min nuvarande karriär.

SAMOK-alumner 2019