Students at Risk Finland

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) har den 27 mars 2023 grundat föreningen Students at Risk. Syftet med föreningen är att erbjuda möjlighet att fortsätta studier vid ett finländskt universitet till studerande som är människorättsförsvarare och som förnekas rätten till utbildning eller andra mänskliga rättigheter på grund av sitt samhällsengagemang i sitt hemland. Föreningens syfte är att främja akademisk frihet i den internationella studentrörelsen och att stödja önskade prioriteringar i Finlands politik när det gäller de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om grundandet här på finska..

Kontaktuppgifter:
Ville Jäppinen
Verksamhetsledare
[email protected]