Dokument som styr verksamheten

Dokument som styr verksamheten

Riktlinjerna för SAMOKs verksamhet grundar sig på det politiska programmet, den årliga verksamhetsplanen och medlemstjänsterna. Medlemstjänsterna beskrivs närmare i tjänstebeskrivningen.

Strategi 2021–2024

Delaktighet är den värdering som styr hur den här strategin verkställs och följs upp. Delaktighet genomsyrar all SAMOKs verksamhet.

Stadgar

Dessa stadgar antogs för andra gången vid ett extraordinärt förbundsmöte som hölls på distans. Dessa regler antogs genom ett beslut av förbundsmötet den 21 juni 2022.

Grafiska anvisningar

Anvisningarna ger instruktioner om hur SAMOKs logotyp ska användas. Förutom den traditionella logotypen finns det en alternativ logotyp med en förklaring och en punktvariant som ska användas tillsammans med den trespråkiga förklaringen. Logotyper finns i materialbanken.

Publikationer

Start typing and press Enter to search