Dokument som styr verksamheten

Dokument som styr verksamheten

Riktlinjerna för SAMOKs verksamhet grundar sig på det politiska programmet, den årliga verksamhetsplanen och medlemstjänsterna. Medlemstjänsterna beskrivs närmare i tjänstebeskrivningen.

Strategi 2017–2020

Delaktighet är den värdering som styr hur den här strategin verkställs och följs upp. Delaktighet genomsyrar all SAMOKs verksamhet.

Stadgar

De här stadgarna antogs vid förbundets 21:a förbundsmöte i Lahtis. Stadgarna trädde i kraft enligt förbundsmötets beslut den 21 november 2016.

Grafiska anvisningar

Anvisningarna ger instruktioner om hur SAMOKs logotyp ska användas. Förutom den traditionella logotypen finns det en alternativ logotyp med en förklaring och en punktvariant som ska användas tillsammans med den trespråkiga förklaringen. Kontakta viestinta(a)samok.fi om du behöver logotypen.

Publikationer

Start typing and press Enter to search