Dokument

Dokument som styr verksamheten

Riktlinjerna för SAMOKs verksamhet grundar sig på det politiska programmet, den årliga verksamhetsplanen och medlemstjänsterna. Medlemstjänsterna beskrivs närmare i tjänstebeskrivningen.
9

Verksamhetsplan 2024

9

Politisk program

9

Praktikpapper

9

Kommunikationstrategi

9

Code of conduct och tryggare rum i SAMOKs verksamhet

9

Jämlikhetsplan

9

Målsättningar för riksdagsvalen 2023-2027

9

SAMOKs servicelöfte för medlem studerandekärer

Strategi 2021–2024

Delaktighet är den värdering som styr hur den här strategin verkställs och följs upp. Delaktighet genomsyrar all SAMOKs verksamhet.
9

Strategi

Stadgar

Dessa stadgar antogs för andra gången vid ett extraordinärt förbundsmöte som hölls på distans. Dessa regler antogs genom ett beslut av förbundsmötet den 15 december 2023.

9

Stadgar

Grafiska anvisningar

Anvisningarna ger instruktioner om hur SAMOKs logotyp ska användas. Förutom den traditionella logotypen finns det en alternativ logotyp med en förklaring och en punktvariant som ska användas tillsammans med den trespråkiga förklaringen. Logotyper finns i materialbanken.
9

Grafiska anvisningar