En klar majoritet av högskolestuderande tror att de kommer att rösta i nästa val – Undersökning om värderingar och attityder publicerad

Enligt en undersökning om Värderingar och attityder som beställts av Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) anser fyra av fem respondenter att det är troligt att de kommer att rösta i nästa val. Valet av en kandidat grundar sig på värderingar och en femtedel av de svarande lägger vikt vid röstningsmaskinernas rekommendationer. Enligt undersökningen är de partier som står de studerande vid yrkeshögskolorna närmast de gröna, SDP, Vänsterförbundet och Samlingspartiet.

”Det är roligt att se att intresset för val och röstning har ökat bland högskolestuderande jämfört med resultaten från den tidigare undersökningen om Värderingar och attityder. Detta återspeglar också studenternas önskan att påverka vilka som kommer att fatta viktiga beslut för dem i framtiden”, säger SAMOKs vice president Rico Martikainen.

SAMOK genomförde undersökningen Värderingar och attityder hos yrkeshögskolans studerande 2022 som en del av Studentbarometern 2022 som samlades in av stiftelsen för forskning om lärande och utbildning Otus. Undersökningen ger en bild av de rådande åsikterna bland studenterna, men avslöjar också gruppens mångfald. Den ger information om gruppens röstbeteende och partitillhörighet samt vilka värderingar de representerar.

”Det som var överraskande i undersökningen var att många respondenter inte lätt placerar sig på en skala mellan vänster och höger eller liberal och konservativ. Många respondenter valde att inte svara på denna fråga, vilket tyder på att de traditionella uppdelningarna inte fungerar på samma sätt som tidigare”, säger Virve Murto, forskare vid Otus Foundation for Research on Learning and Education, som genomförde undersökningen.

Undersökningen Values and Attitudes of Polytechnic Students 2022 publicerades torsdagen den 1 december 2022 och kan läsas här.

Mer information
Johanna Fonsell
Sakkunnig i utbildningspolitik
[email protected]
tel. 050 389 1014

Rico Martikainen
Vice president
[email protected]
tel. 050 389 1002