Internationellt samarbete

Studeranderörlighet: utbyten och praktik utomlands

SAMOK arbetar för att främja de yrkeshögskolestuderandes möjligheter för internationellt samarbete så att fler och fler studerande har möjlighet att förvärva internationella färdigheter genom en rörlighetsperiod utomlands. Antalet rörlighetsperioder för yrkeshögskolestuderande har minskat betydligt under de senaste åren och också före coronapandemin.

Särskilt snäva tidsfrister för att slutföra examen, svårigheten med att integrera rörlighetsperioder i examina och livssituationen för studerande med familj är sådana skäl som gör det svårt att delta i en rörlighetsperiod utomlands. Samtidigt är ekonomiska skäl en av de främsta anledningarna till att studerande inte deltar i rörlighetsperioder. Vi arbetar för att öka de studerandes rörlighet genom att informera beslutsfattare och tjänstemän om vilka åtgärder vi ser som en lösning på denna utmaning.

Förutom rörlighetsperioder främjar SAMOK möjligheter till internationellt samarbete på hemmaplan, och arbetar för att målen för och innehållet i internationell kompetens ska definieras på nationell nivå.

Internationella studerande i Finland

SAMOK bevakar intressena för internationella studerande som studerar i Finland, särskilt genom att påverka hur snabbt de kommer in i landet, integreras i samhället och gemenskapen samt sysselsätts i Finland. År 2022 gjorde lagstiftningsreformer det lättare för internationella studerande att resa in och stanna i Finland under sina studier, men utmaningar kvarstår.

Särskilt identifieringen vid ambassader och konsulat som ingår i uppehållstillståndsprocessen har varit ett problem i en mycket överbelastad arbetsmiljö. Förutom invandring är internationella studerande mindre väl integrerade i vårt samhälle och har svårare att hitta en praktikplats eller arbete jämfört med lokala studerande. Vi arbetar för att lösa dessa utmaningar, till exempel genom att träffa beslutsfattare och föra fram våra synpunkter i olika arbetsgrupper och möten.

Påverkansarbete internationellt och inom EU (EU, ESU och NOM)

SAMOK är aktivt med och påverkar på europeisk nivå genom sitt aktiva engagemang i paraplyorganisationen European Students’ Union och i samarbete med nationella studerandeorganisationer i andra europeiska länder. Samarbetet med de övriga nordiska och baltiska länderna är särskilt tätt och de nationella studerandeorganisationerna i dessa länder ingår i nätverket NOM (Nordisk Ordförande Möte) som sammanträder två gånger per år.

De viktigaste institutionerna på europeisk nivå där SAMOK påverkar utbildningspolitiken är Europeiska unionen och Bolognaprocessen (Europeiska området för högre utbildning). På EU-nivå arbetar SAMOK särskilt med EU-kommissionens utbildningspolitiska initiativ, såsom det europeiska utbildningsområdet (EEA) och de europeiska universitetsnätverken (European Universities). I sitt internationella påverkansarbete träffar SAMOK EU:s beslutsfattare och deltar i EU-debatten i olika arbetsgrupper i Finland och på internationella forum.

Students at Risk Finland

Dessutom har SAMOK tillsammans med Finlands studentkårers förbund (FSF) grundat Students at Risk Finland, en organisation som syftar till att erbjuda studerande som är människorättsförsvarare och förvägras rätten till utbildning eller andra mänskliga rättigheter på grund av sitt samhällsengagemang i hemlandet möjlighet att fortsätta sina studier vid en finländsk högskola. Läs mer här.
Våra sakkunniga på området:
Roosa Veijola

Roosa Veijola

SAKKUNNIG INOM EUROPAPOLITIK

050 389 1012
[email protected]

Europeisk intressebevakning och internationella organisationskontakter