För media

Lappbrinken 2 | 00180 HELSINGFORS
samok (a) samok.fi
fornamn.efternamn (a) samok.fi

SAMOKs communications hjälper mediaföreträdare med frågor som rör yrkeshögskolornas värld. Du kan kontakta vår ordförande eller vice ordförande direkt, välja vem du vill kontakta direkt på vår kontaktsida eller kontakta [email protected] så hjälper vi dig. Kommunikationen inom SAMOK samordnas av en sakkunnig inom kommunikation och tjänster.

Ordförande
Lauri Kujala
[email protected]
Tel. 050 389 1000

Vice ordförande
Sanni Koivuluoma
[email protected]
Tel.

Sakkunnig inom kommunikation och tjänster
Aleksi Airaksinen
[email protected]
Tel. 044 051 9521

Du hittar vår materialbank här.