Styrning och finansiering av yrkeshögskolorna

En stor del av yrkeshögskolornas finansiering kommer från staten. Således påverkar statsfinansieringen och annan styrningsverksamhet yrkeshögskolornas verksamhet. Statsfinansieringen riktas både till yrkeshögskolorna och universiteten som en helhet enligt den så kallade finansieringsmodellen. Det finns skillnader mellan olika finansieringsmodeller och deras syfte är att stärka kvaliteten på högskolornas verksamhet, genomslag och produktivitet.

SAMOK påverkar yrkeshögskolornas finansieringsmodell så att studerandenas perspektiv skulle återspeglas bättre i den. Det är viktigt för oss att finansieringsmodellen återspeglar undervisningens kvalitet samt studerandenas välbefinnande och respons. Den basfinansiering som delas ut enligt modellen anvisas till högskolorna som en helhet. Högskolorna beslutar själva om den interna allokeringen av finansieringen utifrån sina egna strategiska val. Statsfinansieringen av yrkeshögskolorna uppgår till 954 miljoner euro. euro (2023) och universitetens statsfinansiering 1 999 miljoner euro (2023).

Utöver basfinansieringen får yrkeshögskolorna finansiering från andra källor. Detta kallas extern finansiering och yrkeshögskolorna får den av bland annat stiftelser, företag, Europeiska unionen och Business Finland. Dessutom får högskolorna finansiering på strategiska grunder. Mer information om finansieringsmodellen och vad den består av finns på statsrådets webbplats.

Yrkeshögskolorna styrs också med andra metoder, såsom genom informationsstyrning. I denna helhet betonas högskolornas självständighet och samhällsansvar. Enskilda yrkeshögskolor allokerar sin finansiering som de vill och utvecklar sin verksamhet i den riktning de finner bäst.

Våra sakkunniga på området:
Johanna Fonsell

Johanna Fonsell

EDUCATION POLICY ADVISOR

050 389 1014
[email protected]

Education policy and student union financing

Godparent to Student Unions: Poka, METKA, Samo, Vamok

Languages: