Pressmeddelande: Antalet studentutbyten minskar – SAMOK och FSF publicerade ett program för att öka den internationella mobiliteten

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) har publicerat ett program för att öka antalet internationella mobilitetsperioder. Antalet mobilitetsperioder för studerande vid finländska högskolor har minskat avsevärt under de senaste åren och redan före Covid-19-pandemin. I programmet beskrivs hur denna trend kan vändas.

Den finska regeringens nedskärningar 2016 av studiestödet och den maximala stödperioden för högskolestudier ses som en av de främsta orsakerna till minskningen av antalet mobilitetsperioder. Mobilitetsperioderna började minska betydligt året därpå.

”Studenterna är pressade att ta examen i tid för att få studielånskrediter, och när inkomsterna blir svagare arbetar studenterna mer. När det fortfarande tyvärr ofta är svårt att integrera en mobilitetsperiod i examen, blir ekvationen svår och studerandenas internationalisering lider”, säger Roosa Veijola, SAMOKs sakkunniga inom Europapolitik och internationella ärenden.

I programmet föreslår SAMOK och FSF lösningar för att öka studerandemobiliteten på lokal, nationell och europeisk nivå.

”Högskolorna bör satsa på att informera om stipendiemöjligheter och på att möjliggöra en internationaliseringsperiod i varje examen. På nationell nivå bör man lätta på studenternas prestationskrav genom att definiera en mobilitetsperiod utomlands som ett godtagbart skäl för att förlänga den studietid som berättigar till studielån. På europeisk nivå är det viktigt att påverka Erasmus+-programmet”, sammanfattar Antti Regelin, FSF:s styrelsemedlem med ansvar för internationella ärenden.

Du kan läsa mer om programmet här.

Ytterligare information:
Roosa Veijola
Sakkunniga inom Europapolitik och internationella ärenden, SAMOK
[email protected]
050 389 1012

Antti Regelin
Styrelsemedlem, EU och ESU och internationalism, SYL
[email protected]
044 906 5005