Högskolestuderandes EU-valprogram har publicerats

EU-valprogrammet för organisationer som representerar högskolestuderande, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, har publicerats. Valprogrammet syftar till att bygga en bättre framtid för den europeiska högskoleutbildningen och de yngre generationerna. Vi kräver ambition, ledarskap och studerandecentrerade beslut i utbildningspolitiken. EU bör förutom öka finansieringen och tillgängligheten av utbildning och studentmobilitet också förbättra studerandes möjligheter att på ett demokratiskt sätt delta i beslut som påverkar dem.

”Som studentrörelse kräver vi att EU ska agera som ledare i globala frågor kring klimatförändringen, mentalhälsokrisen och invandringspolitik. Frågan handlar sist och slutligen om hur expertis, som är en viktig strategisk fråga, kan omvandlas till en tillgång för EU”, kommenterar FSF:s ordförande Lotta Leinonen.

I det svåra världspolitiska läget har det funnits ett tryck på EU att vara å ena sidan mer effektivt på en global nivå och å andra sidan närmare medborgarna på en lokal nivå. EU arbetar för att öka sin roll, särskilt inom ramen för det europeiska utbildningsområdet, genom att bland annat satsa på projektet Europeiska högskolenätverk (European Universities).

”Den nya tidens utmaningar har bidragit till att utbildningspolitiken har blivit ett allt mer strategiskt område i Europeiska unionens politik. Behandlar förändringarna inom EU alla lika? Hur säkerställer vi de nya initiativens demokratiska karaktär och studerandenas möjligheter att påverka den snabbt framskridande utvecklingen?” påminner SAMOKs ordförande Joonas Soukkio.

Europaparlamentsvalet 2024 förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden
6–9.6.2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni 2024. Högskolestuderandes EU-valkampanj lanseras måndagen den 22 januari.

Läs högskolestuderandes EU-valprogram här.

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande, FSF
044 906 5004
[email protected]

Joonas Soukkio
Ordförande, SAMOK
050 389 1000
[email protected]

Finlands studentkårers förbund är en studentorganisation som representerar cirka 140 000 studenter i Finland. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF.

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK är en nationell studerandeorganisation som representerar 168 000 studerande vid yrkeshögskolor. SAMOK består av 23 studerandekårer vid yrkeshögskolor.