29.03.2019 | Publikationer

Yrkeshögskolestuderandes värderingar och attityder

Att rösta eller inte rösta?
Översikt över yrkeshögskolestuderandenas samhälleliga värderingar och attityder, utbildning, boende, trakasserier och studerandekårsverksamhet.

>> Publikation i helheten (pdf)