Jäsenpalvelut

Palveluvalikoimamme on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden edustajina heitä koskevassa päätöksenteossa ja edesauttaa opiskelijakuntien toimintaa opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä sekä ammattikorkeakouluopiskelijaidentiteetin vahvistajana. Lisäksi niiden tavoitteena on vahvistaa opiskelijakuntien hallinnon laadukasta ja lainmukaista järjestämistä.

Kaikki palvelumme tapahtumia lukuun ottamatta ovat jäsenopiskelijakunnille maksuttomia. Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.

Viestintäpalvelut

SAMOKin Slack

Ylläpidämme opiskelijakunnille tarkoitettua Slack alustaa. Intran kautta voit käydä keskustelua ja esittää kysymyksiä toisille opiskelijakunnille sekä SAMOKin hallitukselle ja työntekijöille.

SAMOKilla ja jäsenopiskelijakunnilla on käytössä pikaviestintäsovellus Slack. Slack on SAMOKin, opiskelijakuntien luottamustoimijoiden sekä opiskelijakuntien työntekijöiden ja toiminnanjohtajien / pääsihteerien väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu keskustelualusta. SAMOKin verkostot toimivat myös Slackin eri kanavilla, joille voi liittyä omien vastuualueiden mukaan. Slackissä voi vapaasti jutella, vinkata ja kysyä – kaikkea, mihin kollegoita voikaan tarvita!

Liittymislinkki Slackiin löytyy opiskelijakunnille SAMOKin Drivestä.

Sähköpostilista

Tavoitat kerralla kaikki opiskelijakunnat sekä meidän toimiston väen lähettämällä sähköpostia [email protected] -sähköpostilistalle. Opiskelijakuntien toimijat pääsevät liittymään sähköpostilistalle laittamalla viestiä SAMOKin viestinnän ja palvelutoiminnan asiantuntijalle.

Uutiskirje

Keräämme noin kerran kuussa lähetettävään uutiskirjeeseen tietoa toiminnastamme, vaikuttamistyön kuulumisista, AMK-opiskelijoita koskettavista aiheista ja muista ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje lähetetään opiskelijakunnat-sähköpostilistalle liittyville henkilöille.

Materiaalipankki (SAMOK Drive)

Olemme koonneet opiskelijakunnille hyödylliset materiaalit ​Google Driveen​. SAMOK Drivesta löytyvät muun muassa kaikkien tapahtumiemme kutsut, ohjelmatiedot ja sinne talletetaan myös tapahtumien esitysmateriaalit. Lisäksi sieltä löytyy taustamateriaalia edunvalvonnan tueksi ja kansio, jonka kautta opiskelijakunnat voivat jakaa materiaalia keskenään.

Edunvalvontaviestintä

Viestimme aktiivisesti somessa ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaan liittyvistä aiheista. Opiskelijakunnat voivat hyödyntää näitä sisältöjä omassa edunvalvontaviestinnässään. Löydät meidän tuottamat sisällöt seuraavista kanavista:

Facebook @SAMOK.FIN
Twitter @SAMOK_FIN
Instagram @samok_fin

Viestintään liittyvä neuvonta

Viestinnän asiantuntijamme auttaa sinua mielellään viestintään liittyvissä kysymyksissä. Häneen voit koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat viestintään liittyen konsultaatiota, koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen.

Viestinnän konsultointia/koulutusta/puheenvuoroa voi pyytää esimerkiksi näistä aiheista:

 • sosiaalisen median tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö järjestötyössä
 • viestintäsuunnitelman tai -strategian tekeminen
 • edunvalvonnasta viestiminen
 • kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen ja kriisiviestinnän toteuttaminen
 • viestinnän saavutettavuus

Verkkokeskustelut

Järjestämme säännöllisesti verkossa keskustelutilaisuuksia erilaisista opiskelijakuntatoimintaan liittyvistä teemoista. Verkkokeskusteluissa on esimerkiksi mahdollista käydä keskustelua ajankohtaisista edunvalvonnan aiheista, esitellä ja kommentoida tuottamiamme materiaaleja tai järjestää koulutusta. Tiedotamme tulevista verkkokeskusteluista SAMOK Slackissa ja sähköpostitse.

Tietosuojayhteyshenkilö

Opiskelijakunnat voivat tietosuojaan liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Tietosuojayhteyshenkilö

 • Antaa neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista ja tuo tarvittaessa esiin havaitsemiaan puutteita.
 • Antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutusarvioinnin tekemisestä.
Tapahtuma- ja koulutuspalvelut

Tapahtumat

Järjestämme kaikille jäsenopiskelijakuntiemme toimijoille, sekä erikseen niiden henkilöstö- ja johtosektoreille, suunnattua koulutus- ja verkostoitumistoimintaa. Lista tulevista koulutuksista löytyy intrasta, minkä lisäksi tietoa tulevista tapahtumista päivitetään verkkosivujemme Palvelut-osioon.

Tapahtumien järjestämiseen liittyvä neuvonta & koulutus

SAMOKin tapahtumista ja muista liiton jäsenpalveluista vastaa viestinnän ja järjestöpalveluiden asiantuntijamme. Häneen voit koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat tapahtumiin liittyen neuvontaa, koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Häneltä voit pyytää neuvontaa/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:

 • tapahtumat järjestötoiminnan työkaluna
 • tapahtumajärjestelyiden projektinhallinta
 • tapahtumarahoitus, -budjetointi, palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja tarjouspyyntöjen tekeminen
 • tapahtumaviestintä
 • etätapahtumien suunnittelu

TAPAHTUMAKALENTERI 2024

Asiantuntijapalvelut

SAMOKin toimistolla työskentelee joukko asiantuntijoita, joiden osaamisalueet sijoittuvat koulutus- ja sosiaalipoliittiseen sekä kansainväliseen edunvalvontaan. Heihin voi koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat amk-opiskelijaedunvalvontaan liittyen konsultaatiota, koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Asiantuntijoiltamme voit pyytää konsultaatiota/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:

 • opiskelijan sosiaalietuudet
 • opiskeluterveydenhuolto ja YTHS
 • opiskelijan hyvinvointi ja opiskeluykyky
 • yhdenvertaisuus opiskelijayhteisössä
 • opiskelijaedustajatoiminnan kehittäminen
 • palautejärjestelmä ja muu laatutyö
 • opiskelijoita koskeva Euroopan unionin päätöksenteko ja sen vaikutukset Suomeen

Puheenvuoroja ja koulutuksia voit pyytää koulutuspolitiikan, sosiaalipolitiikan ja eurooppapolitiikan asiantuntijoiltamme.

Järjestöhallinnon konsultointipalvelut

Talous- ja henkilöstöhallinto

SAMOKin taloudesta ja henkilöstöhallinnosta vastaa toiminnanjohtajamme. Häneen voit koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat talous- tai henkilöstöhallintoon liittyen konsultaatiota, koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Toiminnanjohtajaltamme ja hallinnon asiantuntijaltamme voit pyytää konsultaatiota/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:

 • taloushallinto, budjetointi ja talouden seuranta
 • henkilöstö- ja työsuhdeasiat
 • erilaiset sopimustekniset kysymykset
 • järjestövakuutus
 • järjestön prosessit