Jäsenpalvelut

 Palveluvalikoimamme on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden edustajina heitä koskevassa päätöksenteossa ja edesauttaa opiskelijakuntien toimintaa opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä sekä ammattikorkeakouluopiskelijaidentiteetin vahvistajana. Lisäksi niiden tavoitteena on vahvistaa opiskelijakuntien hallinnon laadukasta ja lainmukaista järjestämistä.

Kaikki palvelumme tapahtumia lukuun ottamatta ovat jäsenopiskelijakunnille maksuttomia. Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä

Facebook-ryhmä (SAMOK intra)

Ylläpidämme opiskelijakunnille tarkoitettua ryhmää Facebookissa nimellä SAMOK intra. Intran kautta voit käydä keskustelua ja esittää kysymyksiä toisille opiskelijakunnille sekä SAMOKin hallitukselle ja työntekijöille.

Ryhmään liittyminen: ryhmä löytyy nimellä SAMOK intra, kun käytät Facebookin hakutoimintoa. Ryhmä on suljettu eli liittyäksesi siihen sinun on lähetettävä liittymispyyntö ja vastattava muutamaan tarkistuskysymykseen, joiden tarkoitus on varmistaa, ettet ole botti tai trolli. Kun olet vastannut kysymyksiin, liittymispyyntösi ilmaantuu ryhmän ylläpitäjinä toimivien työntekijöidemme hyväksyttäväksi, minkä jälkeen liitämme sinut ryhmään.

SAMOKin Slack

SAMOKilla ja jäsenopiskelijakunnilla on käytössä pikaviestintäsovellus Slack. Slack on SAMOKin, opiskelijakuntien luottamustoimijoiden sekä opiskelijakuntien työntekijöiden ja toiminnanjohtajien / pääsihteerien väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu keskustelualusta. SAMOKin verkostot toimivat myös Slackin eri kanavilla, joille voi liittyä omien vastuualueiden mukaan. Slackissä voi vapaasti jutella, vinkata ja kysyä – kaikkea, mihin kollegoita voikaan tarvita!

Liittymislinkki Slackiin löytyy opiskelijakunnille SAMOKin Drivestä.

Sähköpostilista

Tavoitat kerralla kaikki opiskelijakunnat sekä meidän toimiston väen lähettämällä sähköpostia opiskelijakunnat@samok.fi -sähköpostilistalle. Opiskelijakuntien toimijat pääsevät liittymään sähköpostilistalle laittamalla viestiä viestintäkoordinaattorille.

Uutiskirje

Keräämme noin kerran kuussa lähetettävään uutiskirjeeseen tietoa toiminnastamme, vaikuttamistyön kuulumisista, AMK-opiskelijoita koskettavista aiheista ja muista ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje lähetetään opiskelijakunnat-sähköpostilistalle liittyville henkilöille.

Materiaalipankki (SAMOK Drive)

Olemme koonneet opiskelijakunnille hyödylliset materiaalit ​Google Driveen​. SAMOK Drivesta löytyvät muun muassa kaikkien tapahtumiemme kutsut, ohjelmatiedot ja sinne talletetaan myös tapahtumien esitysmateriaalit. Lisäksi sieltä löytyy taustamateriaalia edunvalvonnan tueksi ja kansio, jonka kautta opiskelijakunnat voivat jakaa materiaalia keskenään.

Edunvalvontaviestintä

Viestimme aktiivisesti somessa ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaan liittyvistä aiheista. Opiskelijakunnat voivat hyödyntää näitä sisältöjä omassa edunvalvontaviestinnässään. Löydät meidän tuottamat sisällöt seuraavista kanavista:

Facebook @SAMOK.FIN
Twitter @SAMOK_FIN
Instagram @samok_fin

Viestintään liittyvä neuvonta

Viestinnän asiantuntijamme auttaa sinua mielellään viestintään liittyvissä kysymyksissä. Häneen voit koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat viestintään liittyen konsultaatiota, koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen.

Viestinnän konsultointia/koulutusta/puheenvuoroa voi pyytää esimerkiksi näistä aiheista:

 • sosiaalisen median tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö järjestötyössä
 • viestintäsuunnitelman tai -strategian tekeminen
 • edunvalvonnasta viestiminen
 • kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen ja kriisiviestinnän toteuttaminen

Verkkokeskustelut

Järjestämme säännöllisesti verkossa keskustelutilaisuuksia erilaisista opiskelijakuntatoimintaan liittyvistä teemoista. Verkkokeskusteluissa on esimerkiksi mahdollista käydä keskustelua ajankohtaisista edunvalvonnan aiheista, esitellä ja kommentoida tuottamiamme materiaaleja tai järjestää koulutusta. Tiedotamme tulevista verkkokeskusteluista SAMOK intra -ryhmässä Facebookissa sekä sähköpostitse.

Tietosuojayhteyshenkilö

Opiskelijakunnat voivat tietosuojaan liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä hallinnon asiantuntijaamme.

Tietosuojayhteyshenkilö

 • Antaa neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista ja tuo tarvittaessa esiin havaitsemiaan puutteita.
 • Antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutusarvioinnin tekemisestä.
 • Koordinoi SAMOKin tietosuojaverkostoa, joka toimii vertaistukena opiskelijakunnille tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Tapahtumat

Järjestämme kaikille jäsenopiskelijakuntiemme toimijoille, sekä erikseen niiden henkilöstö- ja johtosektoreille, suunnattua koulutus- ja verkostoitumistoimintaa. Lista tulevista koulutuksista löytyy intrasta, minkä lisäksi tietoa tulevista tapahtumista päivitetään verkkosivujemme ajankohtaista-palstalle.

Tapahtumien järjestämiseen liittyvä neuvonta & koulutus

SAMOKin tapahtumista ja muista liiton jäsenpalveluista vastaa järjestöpalveluiden asiantuntijamme. Häneen voit koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat tapahtumiin liittyen neuvontaa, koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Häneltä voit pyytää neuvontaa/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:

 • tapahtumat järjestötoiminnan työkaluna
 • tapahtumajärjestelyiden projektinhallinta
 • tapahtumarahoitus, -budjetointi, palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja tarjouspyyntöjen tekeminen
 • tapahtumaviestintä
 • etätapahtumien suunnittelu

SAMOKin toimistolla työskentelee joukko asiantuntijoita, joiden osaamisalueet sijoittuvat koulutus- ja sosiaalipoliittiseen sekä kansainväliseen edunvalvontaan. Heihin voi koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat amk-opiskelijaedunvalvontaan liittyen konsultaatiota, koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Asiantuntijoiltamme voit pyytää konsultaatiota/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:

 • opiskelijan sosiaalietuudet
 • opiskeluterveydenhuolto ja YTHS
 • opiskelijan hyvinvointi ja opiskeluykyky
 • yhdenvertaisuus opiskelijayhteisössä
 • opiskelijaedustajatoiminnan kehittäminen
 • palautejärjestelmä ja muu laatutyö
 • opiskelijoita koskeva Euroopan unionin päätöksenteko ja sen vaikutukset Suomeen

Puheenvuoroja ja koulutuksia voit pyytää korkeakoulupolitiikan, työelämäpolitiikan, hyvinvointipolitiikan ja eurooppapolitiikan asiantuntijoiltamme.

Talous- ja henkilöstöhallinto

SAMOKin taloudesta ja henkilöstöhallinnosta vastaa toiminnanjohtajamme ja hallinnon asiantuntijamme. Heihin voit koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat talous- tai henkilöstöhallintoon liittyen konsultaatiota, koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Toiminnanjohtajaltamme ja hallinnon asiantuntijaltamme voit pyytää konsultaatiota/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:

 • taloushallinto, budjetointi ja talouden seuranta
 • henkilöstö- ja työsuhdeasiat
 • erilaiset sopimustekniset kysymykset
 • järjestövakuutus
 • järjestön prosessit
0

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä