Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa -projekti (JOKA-projekti)

Ammattikorkeakouluissa opiskelee nyt ja varsinkin tulevaisuudessa useita opiskelijaryhmiä, jotka eivät sovi perinteiseen käsitykseen nuoresta perustutkinto-opiskelijasta. Työelämän murros aiheuttaa yhä enemmän paineita elinikäiseen oppimiseen. Tämä näkyy ammattikorkeakouluissa eri-ikäisinä, erilaisissa elämänvaiheissa ja erityyppisissä opintojärjestelyissä olevina opiskelijoina. Samalla uuden teknologian mahdollisuudet muuttavat opiskelutapoja ja opiskeluyhteisön dynamiikkaa vauhdilla. Myös kansainvälisyys on enenevissä määrin osa kaikkia tutkintoja ja jatkuvaa oppimista.

JOKA-projektin tavoitteena on tuoda eri opiskelijaryhmät osaksi korkeakouluyhteisöä siten, että toimenpiteissä otetaan huomioon ryhmien erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Projektin tavoitteena on muun muassa lisätä ammattikorkeakoulun eri toimijaryhmien tietoutta erityisesti niistä opiskelijaryhmistä, jotka kaipaavat eniten yhteisöllisyyden parantamista ja tukipalveluita, ja näin prykiä parantamaa palvelutarjontaa ammattikorkeakoulyhteisössä.

Projekti pyrkii lisäämään kaikkien opiskelijaryhmien osallisuutta korkeakouluympäristössä sekä tukea opintojen etenemistä ja valmistumista. Lue lisää projektista täältä.

Projektin aikana SAMOK on järjestänyt kaikkiaan kolme työseminaaria, joissa kehitettiin uusia toimintatapoja valittujen opiskelijaryhmien tarpeiden tunnistamiseksi sekä heidän tarpeisiinsa vastaamiseksi ammattikorkeakouluyhteisössä. Seminaarien kohderyhmänä ovat olleet ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien edustajat. Seminaarien tallenteet ja esitykset ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Työseminaari II

Projekti tuotti joulukuussa 2020 ilmestyneen Yhteisöllisempi korkeakoulu -julkaisun, johon koottiin ratkaisuja valittujen opiskelijaryhmien tarpeiden huomioimiseksi ammattikorkeakouluyhteisössä. Julkaisun voit lukea sivuillamme oheisen linkin takaa.

Kevään 2021 aikana projektin lopuksi toteutettiin amk-opiskelijoille, tuutoreille ja opiskelijakuntatoimijoille kysely, jossa kartoitettiin koronapandemian rajoittamistoimenpiteiden vaikutusta ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyteen. Kyselyssä selvitettiin muun muassa etätapahtumien ja -toiminnan mielekkyyttä osallistujan sekä toiminnan järjestäjän näkökulmasta, osallistumisaktiivisuutta, koettua yhteisöllisyyttä opintoihin liittyvissä eri yhteisöissä, koettuja haasteita ja onnistumisia tuutoritoiminnassa, sekä miten etätoimintaa voisi kehittää. Kyselystä koostetun raportin voit lukea tämän linkin takaa.

Lisätietoja projektista:

Antti Hallia

Työelämäpolitiikan asiantuntija
050 389 1011
[email protected]