Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa -projekti (JOKA-projekti) vuonna 2020

Ammattikorkeakouluissa opiskelee nyt ja varsinkin tulevaisuudessa useita opiskelijaryhmiä, jotka eivät sovi perinteiseen käsitykseen nuoresta perustutkinto-opiskelijasta. Työelämän murros aiheuttaa yhä enemmän paineita elinikäiseen oppimiseen.  Tämä näkyy ammattikorkeakouluissa eri-ikäisinä, erilaisissa elämänvaiheissa ja erityyppisissä opintojärjestelyissä olevina opiskelijoina. Samalla uuden teknologian mahdollisuudet muuttavat opiskelutapoja ja opiskeluyhteisön dynamiikkaa vauhdilla. Myös kansainvälisyys on enenevissä määrin osa kaikkia tutkintoja ja jatkuvaa oppimista. 

JOKA-projektin tavoitteena on tuoda eri opiskelijaryhmät osaksi korkeakouluyhteisöä siten, että toimenpiteissä otetaan huomioon ryhmien erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet. 

Projektin tavoitteena on muun muassa  lisätä ammattikorkeakoulun eri toimijaryhmien tietoutta erityisesti niistä opiskelijaryhmistä, jotka kaipaavat eniten yhteisöllisyyden parantamista ja tukipalveluita, ja näin prykiä parantamaa palvelutarjontaa ammattikorkeakoulyhteisössä.

Projekti pyrkii lisäämään kaikkien opiskelijaryhmien osallisuutta korkeakouluympäristössä sekä tukea opintojen etenemistä ja valmistumista. Lue lisää projektista täältä.

Projektin aikana SAMOK järjestää kaikkiaan kolme työseminaaria, joissa kehitetään uusia toimintatapoja valittujen opiskelijaryhmien tarpeiden tunnistamiseksi sekä heidän tarpeisiinsa  vastaamiseksi ammattikorkeakouluyhteisössä. Seminaarien kohderyhmänä on ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien edustajat.  Seminaarien tallenteet ja esitykset ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Projektin tuottaa joulukuussa ilmestyvän Yhteisöllisempi korkeakoulu -julkaisu, johon kootaan ratkaisuja valittujen opiskelijaryhmien tarpeiden huomioimiseksi ammattikorkeakouluyhteisössä.

Lisätietoja projektista:

Antti Hallia

Työelämäpolitiikan asiantuntija

050 389 1011

antti.hallia@samok.fi

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä