16.09.2021 | Julkaisut

Yhteisöllisempi korkeakoulu

Yhteisöllisempi korkeakoulu -julkaisu on osa SAMOKin JOKA-projektia (2019-2021).

Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa -projektin (JOKA) tavoitteena oli tuoda eri opiskelijaryhmät osaksi korkeakouluyhteisöä siten, että toimenpiteissä otetaan huomioon ryhmien erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet. 

Projektin tavoitteena oli muun muassa  lisätä ammattikorkeakoulun eri toimijaryhmien tietoutta erityisesti niistä opiskelijaryhmistä, jotka kaipaavat eniten yhteisöllisyyden parantamista ja tukipalveluita, ja näin pyrkiä parantamaan palvelutarjontaa ammattikorkeakoulyhteisössä.

 

Julkaisu sisältää artikkelit:

  • Esipuhe
  • Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa -projekti (JOKA-projekti), mistä on kyse?
  • Ammattikorkeakoulujen eri opiskelijaryhmät
  • Kansainvälistyvä korkeakoulu: tässä ja nyt
  • Yhteisöllisyyden merkitys korkeakouluyhteisössä
  • Ammattikorkeakoulu kuuluu kaikille – ammattikorkeakouluyhteisö osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämässä
  • Suositeltavat toimenpiteet ja miten tästä eteenpäin

>> Yhteisöllisempi korkeakoulu -julkaisu (pdf, 78 sivua)