Opiskelijoiden hyvinvointi, opiskelukyky ja YTHS

Opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelukyvyn ylläpito ovat keskeinen teema SAMOKin vaikuttamistyössä, sillä opiskelijoiden hyvinvoinnin tila on heikentynyt ja suoritusvaatimukset kasvaneet. Mielenterveyskriisi koettelee erityisesti korkeakouluopiskelijoita ja uupuminen on yleisempää.

Opiskelijoiden tulee saada oikea-aikaista tukea, jotta opiskelu olisi sujuvaa ja haasteiden pahenemiselta, tai opintojen keskeytyksiltä voidaan välttyä. Tämä vaatii riittäviä ennaltaehkäiseviä palveluita,sekä saavutettavaa terveydenhuoltoa. SAMOK vaikuttaa näiden asioiden puolesta päättäjätapaamisissa ja erilaisissa työryhmissä, sekä yhteistyössä muiden järjestöjen, kuten Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Nyyti ry:n kanssa.

SAMOKin tavoitteena on, että jokainen opiskelija saa yksilöllistä tukea opintojen suorittamiseen. Tähän lukeutuvat esimerkiksi opiskelijakohtaiset tukijärjestelyt, joustavat opintojen suoritustavat, sekä riittävät opinto-ohjauksen, kuraattorien ja opintopsykologien palvelut.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa YTHS, eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. SAMOK tekee tiivistä yhteistyötä YTHS:n kanssa ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja säätiön välillä. SAMOK pyrkii lisäksi edistämään YTHS riittävää rahoitusta ja resursseja, jotta hoitoon pääsy ei viivästyisi ja palvelutarjonta vastaisi mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeisiin.

Tuki- ja terveydenhuoltopalveluiden lisäksi turvallinen yhteisö lisää hyvinvointia ja opiskelukykyä. SAMOK edistää yhteisöllisyyttä vahvistamalla yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta korkeakouluissa, sekä kouluttamalla ja ohjaamalla opiskelijakuntia.

YTHS

YTHS:n, eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö toteuttaa korkeakouluopiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa, terveystarkastuksia, mielenterveyspalveluita ja suun terveydenhuoltoa, sekä tukee ja edistää opiskelijoiden terveyden tutkimusta. YTHS tekee myös OTE, eli opiskeluyhteisötyötä, jonka tavoitteena on mahdollistaa helpot terveyttä ja hyvinvointia edistävät valinnat opiskelijalle hänen opiskeluympäristössään.

YTHS:n sähköiset- ja etäpalvelut ovat opiskelijoiden käytössä opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Hoidontarpeen arviointi, eli määrittely opiskelijan tarvitsemille terveydenhoitopalveluille, tapahtuu aina ensin YTHS:n kautta puhelimitse tai sähköisesti.

YTHS:n palveluihin ovat oikeutettuja kaikki lukukaudelle läsnäolevaksi ilmoittautuneet korkeakouluopiskelijat, jotka ovat maksaneet terveydenhoitomaksun. Tähän lukeutuvat myös kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Kansainväliset vaihto-opiskelijat, tai avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelevat eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin.

Vuoden 2021 alusta korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittaa pääosin valtio, jonka osuus rahoituksesta on 77%. Opiskelijoiden maksamalla terveydenhoitomaksulla katetaan 23%. Keväästä 2021 alkaen jokainen perustutkintoa suorittava, läsnäolevaksi ilmoittautunut korkeakouluopiskelija maksaa lukukausittain terveydenhoitomaksun Kelaan. Lisätietoja löydät Kelan sivuilta.

Asiantuntijamme aiheesta:

Julia Ståhle

Julia Ståhle

Sosiaalipolitiikan asiantuntija

044 283 1617
 [email protected]

Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus

Kummiopiskelijakunnat: ASK, Copsa, Novium, SkÅHla

Kielet: