Kampanjan esittely

Jokaiselle korkeakouluopiskelijalle on turvattava mahdollisuus opiskella toimeentulon epävarmuuden tai niukkuuden estämättä. Sijoitus opiskelijoiden pärjäämiseen on sijoitus tulevaisuuteen.

Kuitenkin moni opiskelija elää köyhyysrajan alla, vaikka he nostavat täyden opintolainan tai käyvät opintojen ohella töissä. Vuoden 2017 jälkeen opintolainakanta on kaksinkertaistunut ja opintotuen ostovoima heikentynyt noin 100 eurolla. Armottomasti nousevat elinkustannukset ja julmasti kasvavat korot syövät tälläkin hetkellä opiskelijoiden toimeentuloa.

Tämä ei ole kestävää. Riittävä toimeentulo on välttämätöntä tulevaisuuden osaajien pärjäämiselle, työssä jaksamiselle ja mielen hyvinvoinnille. Opiskelijoiden toimeentuloa täytyy vahvistaa. Se on koko maan ja tulevaisuuden etu.

Opintorahaan tarvitaan 100 euron korotus. Nostetaan opiskelijat pois köyhyysrajalta!

Opintorahan nykytilanne

Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha on tällä hetkellä 268,23 euroa kuukaudessa. Lisäksi opiskelijat voivat saada asumistukea, jonka taso riippuu asuinkunnasta ja ruokakunnan koosta.

Opintorahan korotus 100 eurolla nostaisi yksin asuvan opiskelijan kuukausittaiset suorat etuudet 683-833 euron tasolle asumistuen kanssa. Tämä vastaa kutakuinkin Suomen muun perusturvan tasoa.

Korkeakouluopiskelijoista

Suomessa on lähes 300 000 korkeakouluopiskelijaa. He ovat moninainen ryhmä erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Korkeakouluopiskelijoista esimerkiksi 18 prosenttia on perheellisiä, 20 prosenttia osaopiskelukykyisiä ja 6 prosenttia ulkomaalaisia. Opiskelijat ovat keskimäärin hyvin pienituloisia ja kärsivät usein erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Yleisesti korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen asema on heikko verrattuna muuhun väestöön. Opiskelijoiden käsissä on kuitenkin tulevaisuus ja heidän pärjäämisestään riippuu Suomen pärjääminen!

|

Osallistu kampanjaan hashtagillä #PoisKöyhyysrajalta