Työryhmät ja edustukset

Kehitämme ammattikorkeakoulutusta ja AMK-opiskelijoiden hyvinvointia tuomalla kantojamme esiin erilaisissa työryhmissä, hankkeissa, hallituksissa ja osallistumalla sidosryhmien toimintaan. Edustamme AMK-opiskelijoita laajasti muun muassa koulutuksen kehittämiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, asumiseen, toimeentuloon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä työryhmissä. Työryhmissä AMK-opiskelijoita edustavat pääsääntöisesti asiantuntijamme, mutta joissain tapauksissa edustaja voi olla myös hallituksen jäsen tai alumnitoimija.

Lisätietoa työryhmistä voit kysyä asiantuntijoiltamme!

Aleksi Niemi, koulutuspolitiikan asiantuntija,[email protected]
Ninni Kuparinen, sosiaalipolitiikan asiantuntija, (opiskelijoiden terveys, hyvinvointi, yhdenvertaisuus),[email protected]
Erica Alaluusua, sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen),  [email protected] 
Roosa Veijola, eurooppapolitiikan asiantuntija,[email protected]

Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry hallitus
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry valtuuskunta
 • Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen koordinaatioryhmä (YTHS)
 • Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvointi ja -ohjaushankkeiden koordinaatiohanke ohjausryhmä KOHO (JYU ja XAMK)
 • Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta (STM)
 • Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus KOTT ohjausryhmä (THL)
 • MiehenTila-hankkeen ohjausryhmä (Nyyti ry)
 • Nyyti ry:n hallitus
 • Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta
 • Opiskelijahyvinvointi OPHY-verkoston ydinryhmä (Nyyti ry)
 • Opiskeluterveydenhuollon foorumi (Kela)
 • Supporting immigrants in higher education SIMHE-yhteistyöryhmä (OKM)
 • Vastaanottava AMK – valtakunnallisesti rasismia vastaan
 • VARAVA-hankkeen ohjausryhmä
 • Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen ohjausryhmä (Nyyti ry)
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS hallitus
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS valtakunnallinen terveystyöryhmä
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS valtuuskunta
 • Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeen ohjausryhmä (Mieli ry & Nyyti ry)

Toimeentulo ja asuminen

 • Opintotuen muutoksenhakulautakunta
 • Opintotukiasiain neuvottelukunta (OKM)
 • Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (OKM)
 • Sillanrakentajat-verkosto kohtuuhintaiseen asumiseen liittyen
 • SOA ry:n ja NAL:n yhteishallinnon kehittämisprojektin ohjausryhmä
 • Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n hallitus
 • Taloudenhallinnan neuvottelukunta (OM)

Työelämä ja jatkuva oppiminen

 • Avoimen oppimisen palkintoraati
 • Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumi (OKM ja TEM)
 • Jatkuvan oppimisen seurantaryhmä (OKM)
 • Opettajakoulutuksen kehittämisfoorumi (OKM)
 • Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä (Opetushallitus)

Koulutuksen kehittäminen

 • Education Finland Koulutusviennin ohjausryhmä
 • EU30 -työryhmä (OKM)
 • EURASHE Committee for Strategic Advice
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Arviointineuvosto
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Korkeakoulujen arviointijaosto
 • Korkeakouluohjauksen ja korkeakoulujen valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamisen työryhmä (OKM)
 • Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi (OKM)
 • KV-foorumi (OKM)
 • Kärkihankkeiden arviointiryhmän opiskelijajäsen (Karvi)
 • Opetushallituksen johtokunta (Opetushallitus)
 • Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjausta luonnosteleva työryhmä
 • Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä (Karvi)
 • Työelämän ja ammatillisen koulutuksen TAKKI-yhteistyöverkosto
 • Uraseurannan kansallista yhteistyötä ja EU:n komission eurooppalaisen uraseurannan valmistelua tukeva työryhmä (OKM)
 • Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi
 • Verkkotutkinnot-verkostohankkeen ohjausryhmä

Muut yhteistyöverkostot ja edustukset

 • Eurooppalainen Suomi
 • Kestävyys ja vastuullisuus työryhmä (Arene)
 • Opiskelija-Holding Oy:n hallitus
 • Opiskelun ja tutkimuksen koulutussäätiö OTUS rs
 • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä (OKM)
 • OSS-Järjestöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen yhteistyöverkosto Kreisiryhmä
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry hallitus
 • Väestöliiton hallitus

Tahot, joissa SAMOK on jäsenenä

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Eurooppalainen Suomi ry
 • European Students’ Union (ESU)
 • Fingo ry
 • Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
 • Nyyti ry
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
 • Seta ry (kannatusjäsen)
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
 • Väestöliitto ry