SAMOK’s working groups and representations

We develop UAS education and the wellbeing of UAS students by presenting our positions in various working groups, projects and boards and by participating in stakeholder activities. We represent UAS students extensively in working groups related to the development of education, health and wellbeing, housing, livelihood and equality. In the working groups, UAS students are mainly represented by our experts but in some cases, Board members and alumni can also act as representatives.

For more information about the working groups, please contact our advisors!

Aleksi Niemi, education policy advisor, [email protected]
Ninni Kuparinen, social policy advisor (student health, well-being, equality), [email protected]
Erica Alaluusua, social policy advisor (livelihood, housing),  [email protected] 
Roosa Veijola, european policy advisor, [email protected]

Wellbeing and non-discrimination

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry hallitus
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry valtuuskunta
 • Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen koordinaatioryhmä (YTHS)
 • Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvointi ja -ohjaushankkeiden koordinaatiohanke ohjausryhmä KOHO (JYU ja XAMK)
 • Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta (STM)
 • Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus KOTT ohjausryhmä (THL)
 • MiehenTila-hankkeen ohjausryhmä (Nyyti ry)
 • Nyyti ry:n hallitus
 • Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta
 • Opiskelijahyvinvointi OPHY-verkoston ydinryhmä (Nyyti ry)
 • Opiskeluterveydenhuollon foorumi (Kela)
 • Supporting immigrants in higher education SIMHE-yhteistyöryhmä (OKM)
 • Vastaanottava AMK – valtakunnallisesti rasismia vastaan
 • VARAVA-hankkeen ohjausryhmä
 • Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen ohjausryhmä (Nyyti ry)
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS hallitus
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS valtakunnallinen terveystyöryhmä
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS valtuuskunta
 • Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeen ohjausryhmä (Mieli ry & Nyyti ry)

Livelihood and housing

 • Opintotuen muutoksenhakulautakunta
 • Opintotukiasiain neuvottelukunta (OKM)
 • Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (OKM)
 • Sillanrakentajat-verkosto kohtuuhintaiseen asumiseen liittyen
 • SOA ry:n ja NAL:n yhteishallinnon kehittämisprojektin ohjausryhmä
 • Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n hallitus
 • Taloudenhallinnan neuvottelukunta (OM)

Working life and lifelong learning

 • Avoimen oppimisen palkintoraati
 • Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumi (OKM ja TEM)
 • Jatkuvan oppimisen seurantaryhmä (OKM)
 • Opettajakoulutuksen kehittämisfoorumi (OKM)
 • Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä (Opetushallitus)

Development of education

 • Education Finland Koulutusviennin ohjausryhmä
 • EU30 -työryhmä (OKM)
 • EURASHE Committee for Strategic Advice
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Arviointineuvosto
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Korkeakoulujen arviointijaosto
 • Korkeakouluohjauksen ja korkeakoulujen valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamisen työryhmä (OKM)
 • Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi (OKM)
 • KV-foorumi (OKM)
 • Kärkihankkeiden arviointiryhmän opiskelijajäsen (Karvi)
 • Opetushallituksen johtokunta (Opetushallitus)
 • Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjausta luonnosteleva työryhmä
 • Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä (Karvi)
 • Työelämän ja ammatillisen koulutuksen TAKKI-yhteistyöverkosto
 • Uraseurannan kansallista yhteistyötä ja EU:n komission eurooppalaisen uraseurannan valmistelua tukeva työryhmä (OKM)
 • Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi
 • Verkkotutkinnot-verkostohankkeen ohjausryhmä

Other cooperation networks and representations

 • Eurooppalainen Suomi
 • Kestävyys ja vastuullisuus työryhmä (Arene)
 • Opiskelija-Holding Oy:n hallitus
 • Opiskelun ja tutkimuksen koulutussäätiö OTUS rs
 • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä (OKM)
 • OSS-Järjestöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen yhteistyöverkosto Kreisiryhmä
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry hallitus
 • Väestöliiton hallitus

Organisations and bodies in which SAMOK is a member

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Eurooppalainen Suomi ry
 • European Students’ Union (ESU)
 • Fingo ry
 • Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
 • Nyyti ry
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
 • Seta ry (kannatusjäsen)
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
 • Väestöliitto ry