Mitä SAMOK tekee

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

SAMOK muuttaa amk-opiskelijoiden näkemykset poliittisiksi teoksi. Liiton linjoista vastaa hallitus, joka valitaan vuosittain liittokokouksessa. Hallituksen lisäksi SAMOKin toimistolla on palkattua henkilökuntaa. Henkilöstö ja hallitus työskentelevät yhdessä ammattikorkeakouluopiskelijoiden etujen ja niiden säilyttämisen sekä kehittämisen parissa.

Opiskelijakunnat määrittelevät liiton suuntaviivat vuosittain järjestettävässä liittokokouksessa.

SAMOKin edunvalvonnan kohteena ovat #amkopiskelijat. Vaikutamme ammattikorkeakouluopiskelijan arkeen yhdessä opiskelijakuntien kanssa lähtien ammattikorkeakouluista aina kansainväliselle tasolle asti. Eurooppaa koskeviin opiskelijoiden asioihin vaikutamme kattojärjestömme European Students’ Unionin (ESU) sekä pohjoismais-baltialaisen yhteistyöfoorumin Nordiskt ordförande möten (NOM) kautta.

Sidosryhmätyö

SAMOK tekee yhteistyötä muiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen, puoluepoliittisten tahojen, työmarkkinajärjestöjen ja ministeriöiden kanssa. Valtionhallinnossa tärkein yhteistyötahomme on opetus- ja kulttuuriministeriö, mutta yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Palvelut

SAMOKin palvelut ovat esimerkiksi koulutuksia sekä jäsenopiskelijakuntien konsultointia ja neuvontaa. SAMOK järjestetää vuosittain kevät- ja syyskaudella kaikille opiskelijakuntatoimijoille sekä erikseen henkilöstö- ja johtosektorille suunnattuja koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. SAMOKin jäsenopiskelijakunnille tarjoamiin palveluihin voit tutustua täällä.

Tutustu SAMOKin toimintaan

Tästä pääset tutustumaan toimintaamme esitteen kautta.