Yhteistyökumppanit

SAMOK tekee yhteistyötä monien opiskelijoiden asemaa, hyvinvointia ja parempaa huomista edistävien, opiskelijakuntien toiminnalle hyödyllisten ja opiskelijamyönteisten yritysten, säätiöiden, yhdistysten ja muiden tahojen kanssa.

Haluatko tehdä yhteistyötä SAMOKin kanssa?

Erilaisissa yhteistyökumppanuuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä SAMOKin viestinnän ja palvelutoiminnan asiantuntija Aleksi Airaksiseen ([email protected]). Teemme mieluusti yhteistyötä niin edunvalvonnan, tapahtumien kuin viestinnän osalta.
Aleksi Airaksinen

Aleksi Airaksinen

Viestinnän ja palvelutoiminnan asiantuntija

044 051 9521
[email protected]

Viestintä, tapahtumat, koulutukset ja yhteistyökumppanuudet

Kummiopiskelijakunnat: Hamko, Helga, Rotko, SAVOTTA

Kielet:  

Yhteistyöyritykset

kide.app

Kide.app

kide.app

Kide.app on opiskelijoiden verkkokauppa, jonka palveluihin kuuluvat mm. tapahtumalippujen ja opiskelijaelämään sopivien tuotteiden myynti sekä jäsenrekisteri. SAMOK tekee yhteistyötä Kide.appin kanssa mm. tapahtumissa.

Matkapojat

matkapojat.fi

Matkapojat on suuri suomalainen matkanjärjestäjä, jonka kautta kulkee vuosittain tuhansia opiskelijoita mm. eri laivayhtiöillä. SAMOK tekee Matkapoikien kanssa yhteistyötä mm. Lähtölaukauksen osalta.

OSS järjestöpalvelut

OSS-järjestöpalvelut

oss-jarjestopalvelut.fi

Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab on osakeyhtiö, jonka omistavat valtakunnalliset sitoutumattomat korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöt OLL, SAMOK ja SYL. Yhtiö omistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan toimitilan ja tuottaa järjestöille keskitetysti kiinteistö-, tilahallinto-, toimisto-ja ICT-palveluita

rekom

REKOM group

rekomgroup.com

REKOM on Pohjois-Euroopan suurin yöelämäalan yritys. REKOM on toiminut SAMOKin yhteistyökumppanina mm. tapahtumissa.

slice.fi

Slice.fi

Slice.fi

Slice on kotimainen, Suomen isoin opiskelijaetupalvelu sekä virallinen digitaalinen opiskelijakorttisovellus, joka on toiminut paremman opiskelijaelämän puolesta jo v. 2018 alkaen. SAMOK tekee yhteistyötä Slicen kanssa tapahtumissa.

studentum.fi

Studentum.fi

Studentum.fi

Studentum.fi on Suomen suurin koulutusten hakukone. SAMOK tekee yhteistyötä Studentumin kanssa mm. Hae korkeakouluun -digimessuilla.

timetravels

Timetravels

timetravels.com

Timetravels on suomalainen matkanjärjestäjä, joka on erikoistunut ryhmämatkoihin Skandinaviaan (Lappi, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi) ja Baltiaan. SAMOK tekee yhteistyötä Timetravelsin kanssa mm. tapahtumissamme.

viking line

Viking Line

vikingline.fi

Viking Line Abp on suomalainen Ahvenanmaalta kotoisin oleva varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Viking Line on SAMOKin pitkäaikainen yhteistyökumppani Lähtölaukaus risteilyn järjestämisessä.

Koulutuksen kehittäminen

eol

Erilaisten oppijoiden liitto

eoliitto.fi

Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa neuvontaa, vertaistukea, koulutuksia ja tapahtumia erilaisille oppijoille ja ammattilaisille oppimisvaikeuksista. SAMOK tekee yhteistyötä EOL:n kanssa.

karvi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto, joka arvioi koulutusta sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. SAMOK tekee Karvin kanssa yhteistyötä koulutuksen kehittämisen osalta.

okm

Opetus- ja kulttuuriministeriö – OKM

okm.fi

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on valtioneuvostoon kuuluva ministeriö, jonka toimiala kattaa sivistys-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirkollisasiat. SAMOK tekee tiivistä yhteistyötä OKM:n kanssa.

oph

Opetushallitus

oph.fi

Opetushallitus ylläpitää toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintarekisteriä, järjestää kielitutkintoja, järjestää ja rahoittaa jatkokoulutusta opettajille sekä muulle koulutoimen henkilöstölle ja vastaa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta. SAMOK tekee yhteistyötä näiden teemojen ympärillä OPH:n kanssa.

Opiskelijoiden hyvinvointi, toimeentulo ja asuminen

ehyt

Ehyt ry

ehyt.fi

EHYT on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntijajärjestö. SAMOK on Ehyt ry:n jäsen.

kela

Kansaneläkelaitos (Kela)

kela.fi

Kansaneläkelaitos on valtion laitos, joka hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. SAMOK tekee yhteistyötä Kelan kanssa opiskelijan sosiaalietuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

mieli

MIELI Suomen Mielenterveys ry

mieli.fi

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. SAMOK tekee yhteistyötä Mieli ry:n kanssa näiden teemojen osalta.

nyyti ry

Nyyti ry

nyyti.fi

Nyyti ry on opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistävä yhdistys, joka tukee mielenterveyttä ja elämänhallintaa esimerkiksi vertaistoiminnan kautta. SAMOK on Nyytin jäsen.

stm

Sosiaali- ja terveysministeriö – STM

stm.fi

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta vastaava ministeriö. SAMOK tekee tiivistä yhteistyötä STM:n kanssa.

soa

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

soa.fi

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry on opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SAMOK on SOA:n jäsen. SAMOK tekee yhteistyötä SOA:n kanssa erityisesti opiskelija-asumiseen liittyen.

yths

YTHS

yths.fi

YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluita perustutkintoa suorittaville korkeakouluopiskelijoille. SAMOK tekee tiivistä yhteistyötä YTHS:n kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kansainväliset asiat

esn finland

ESN Finland

esnfinland.fi

ESN Finland on kansallinen opiskelijajärjestö, joka tekee työtä kansainvälisten opiskelijoiden ja liikkuvuuden puolesta. ESN Finland koostuu 17 paikallisosastosta eri puolilla Suomea. SAMOK tekee ESN Finlandin kanssa yhteistyötä kansainvälisten teemojen osalta.

eurooppalainen suomi

Eurooppalainen Suomi

eurooppalainensuomi.fi

Eurooppalainen Suomi on suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö ja osa 34 maassa toimivaa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). SAMOK on Eurooppalaisen Suomen jäsen.

eurooppanuoret

Eurooppanuoret

eurooppanuoret.fi

Eurooppanuoret on alle 29-vuotiaiden nuorten kansalaisjärjestö, joka edistää myönteistä suhtautumista Euroopan unioniin ja kansainvälisyyteen. SAMOK tekee Eurooppanuorten kanssa yhteistyötä EU-teemojen osalta.

esu

European Students’ Union

esu-online.org

European Students’ Union ESU valvoo opiskelijan etuja Euroopan unionissa. ESU edustaa korkeakouluopiskelijoita 40 eri maasta. SAMOK on ESU:n jäsen. Osallistumme aktiivisesti ESU:n toimintaan ja vaikutamme eurooppalaisen opiskelijaliikkeen linjoihin.

fingo

Fingo ry

fingo.fi

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry on suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö. SAMOK on Fingon jäsen.

nom

Nordiskt Ordförande Møte

SAMOK on jäsen opiskelijajärjestöjen pohjoismaalais-baltialaisessa yhteistyöelimessä Nordiskt Ordförande Möte’ssa eli NOM:ssa. NOM kokoontuu puolivuosittain ja SAMOK osallistuu aktiivisesti sen toimintaan.

pnn

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

pnn.fi

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on edistää pohjoismaista nuorisoyhteistyötä ja nuorten kohtaamisia. SAMOK on PNN:n jäsen.

ulkoministeriö

Ulkoministeriö

um.fi

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö rahoittaa SAMOKin Euroopatiedotukseen liittyviä hankkeita sekä SAMOKin ja SYLin yhteistä Students at Risk -hanketta.

Työmarkkinajärjestöt, keskusliitot ja näiden opiskelijärjestöt sekä muut työelämäasiat

akava

Akava

akava.fi

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Teemme työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. SAMOK tekee yhteistyötä Akavan kanssa esimerkiksi työelämäkysymyksissä.

akavan opiskelijat

Akavan opiskelijat

akava.fi/keita-olemme/akavan-opiskelijat

Akavan opiskelijat vastaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden edunvalvonnasta Akavassa. SAMOK tekee yhteistyötä Akavan opiskelijoiden kanssa esimerkiksi työelämäkysymyksissä sekä tapahtumissa.

ek

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

ek.fi

Elinkeinoelämän keskusliitto ry on suomalainen elinkeinoelämän etujärjestö. SAMOK on EK:n jäsen. EK:n kanssa tehdään myös yhteistyötä koulutuspolitiikan tiimoilta.

il-ry

Insinööriliitto IL ry

ilry.fi

Insinööriliitto IL ry on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 70 000 jäsentä. Insinööriliiton jäsenet ovat insinöörejä, insinööriopiskelijoita ja muita tekniikan alan asiantuntijoita. SAMOK tekee yhteistyötä Insinööriliiton kanssa mm. tapahtumissa ja edunvalvonnassa.

iol-ry

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

https://www.ilry.fi/uran-alkutaipaleella/opiskelijat/

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry on insinööriopiskelijoiden ammatillinen etujärjestö ja Insinööriliiton suurin jäsenjärjestö. SAMOK tekee yhteistyötä IOL:n kanssa mm. tapahtumissa ja edunvalvonnassa.

jhl

JHL

jhl.fi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on suomalainen julkisella ja hyvinvointipalvelusektorilla työskentelevien ammattiliitto. SAMOK tekee yhteistyötä JHL:n kanssa mm. tapahtumissa ja edunvalvonnassa.

oaj

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on Akavaan kuuluva opetusalan ammattiliitto. SAMOK tekee yhteistyötä OAJ:n kanssa mm. työelämäkysymyksissä ja edunvalvonnassa.

palta

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

palta.fi

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. SAMOK on Paltan jäsen. Yhteistyötä tehdään erityisesti työehtosopimusasioissa.

pro

Ammattiliitto Pro

proliitto.fi

Ammattiliitto Pro on STTK:n suurin yksityisalan ammattiliitto. SAMOK tekee yhteistyötä Pro:n kanssa mm. tapahtumissa ja edunvalvonnassa.

pro-opiskelijat

Pro-opiskelijat ry

pro-opiskelijat.fi

Pron opiskelijayhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-, opiskelu- ja sosiaalisen asemansa vahvistamiseksi opiskelujen aikana sekä opiskeluaikaisissa työtehtävissä. SAMOK tekee yhteistyötä Pro opiskelijoide kanssa mm. tapahtumissa ja edunvalvonnassa.

sak

SAK

sak.fi

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on Suomen suurin ammatillinen keskusjärjestö. SAK edustaa noin miljoonaa suomalaista. SAK:hon kuuluu 17 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen, yksityisten palvelualojen ja kulttuurialojen ammattiliittoa. SAMOK tekee yhteistyötä SAK:n kanssa esimerkiksi työelämäkysymyksissä.

soste

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö. Se kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. SAMOK tekee yhteistyötä SOSTEn kanssa edunvalvonta aiheiden saralla.

sttk

STTK

sttk.fi

STTK ry on suomalainen poliittisesti sitoutumaton useita eri aloja edustavien ammattiliittojen keskusjärjestö. Siihen kuuluu 13 jäsenliittoa, joissa on yhteensä n. 500 000 jäsentä. SAMOK tekee yhteistyötä STTK:n kanssa mm. työelämäkysymyksissä sekä tapahtumissa.

STTK-opiskelijat

STTK opiskelijat

sttk.fi/aihe/sttk-opiskelijat

STTK-Opiskelijat on opiskelijoiden oma järjestö, joka vaikuttaa, osallistuu, ottaa kantaa ja tiedottaa. STTK-Opiskelijat tekevät myös työtä opiskelijoiden ja nuorten työelämätiedon vahvistamiseksi. SAMOK tekee yhteistyötä STTK opiskelijoiden kanssa mm. työelämäkysymyksissä sekä tapahtumissa.

sool

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

sool.fi

SOOL on valtakunnallinen opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö. SAMOK tekee yhteistyötä SOOLin kanssa edunvalvonnan saralla.

sure

Sure – Suomen Restonomiliitto

sure.fi

Sure – Suomen Restonomiliitto ry on lokakuussa 2000 perustettu akavalainen tutkintopohjainen restonomien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. SAMOK tekee yhteistyötä Suren kanssa mm. edunvalvonnan osalta.

sureo

Sureo – Restonomiopiskelijaliitto

sureo.fi

Sureo – Restonomiopiskelijaliitto on restonomiopiskelijoiden suunnannäyttäjä, tuki ja edunvalvoja. SAMOK tekee yhteistyötä Sureon kanssa edunvalvonnan saralla.

talentia

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

talentia.fi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on suomalainen sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö, johon kuuluu yli 26 000 jäsentä. SAMOK tekee yhteistyötä Talentian kanssa edunvalvonta kysymyksissä.

tehy

Tehy

tehy.fi

Tehy on suomalainen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö. Sillä on yli 160 000 jäsentä. Tehyn suurin ammattiryhmä ovat sairaanhoitajat, joita on järjestön jäsenistä noin puolet. SAMOK tekee yhteistyötä Tehyn kanssa mm. työelämäkysymyksissä sekä tapahtumissa.

tela

Työeläkevakuuttajat TELA ry

tela.fi

Työeläkevakuuttajat TELA ry on lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö. SAMOK tekee yhteistyötä TELAn kanssa eläketeemojen ympärillä.

tradenomit

Tradenomiliitto TRAL

tradenomi.fi

Tradenomit (Tradenomiliitto TRAL ry) on akavalainen tutkintopohjainen tradenomien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, johon voivat liittyä tradenomi-, BBA- tai tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneet tai niitä opiskelevat. SAMOK tekee yhteistyötä Tradenomiliiton kanssa kanssa mm. edunvalvonnan ja tapahtumien osalta.

tradenomiopiskelijat

Tradenomiopiskelijat

tradenomi.fi/tradenomiopiskelijat

Tradenomiopiskelijat on suomalaisten tradenomi- ja BBA-opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki tradenomi- tai BBA-tutkintoa opiskelevat. SAMOK tekee yhteistyötä Tradenomiopiskelijoiden kanssa kanssa mm. edunvalvonnan ja tapahtumien osalta.

Valtakunnalliset poliittisesti sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt

skolungdom

Finlands Svenska Skolungdomsförbund

skolungdom.fi

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf on suomenruotsalaisia koululaisia edustava koululaisyhdistys. SAMOK tekee Skolungdomin kanssa yhteistyötä esimerkiksi toisen ja korkea-asteen koulutusten nivelvaiheessa.

oll

Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL)

oll.fi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edustaa Suomen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. SAMOK tekee tiivistä yhteistyötä OLL:n kanssa.

sakki

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry

sakki.fi

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry perus­tet­tiin vuonna 1987 nimellä Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto – SAKKI ry ajamaan ammattiin opiskelevien etuja. SAMOK tekee SAKKIn kanssa yhteistyötä esimerkiksi toisen ja korkea-asteen koulutusten nivelvaiheessa.

sll

Suomen Lukiolaisten Liitto

lukio.fi

Suomen Lukiolaisten Liitto, on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen lukiolaisten etu-, palvelu- ja harrastusjärjestö. SAMOK tekee Lukiolaisten kanssa yhteistyötä esimerkiksi toisen ja korkea-asteen koulutusten nivelvaiheessa.

allianssi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

nuorisoala.fi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisoalan palvelu-, edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. SAMOK on Allianssin jäsen.

nuva

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto (Nuva) ry

nuva.fi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry on vuonna 1998 perustettu järjestö, joka toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden paikallisten nuorisovaltuustoihin rinnastettavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. SAMOK tekee yhteistyötä Nuvan kanssa edunvalvonnan saralla.

osku

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

osku.fi

OSKU ry on ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelija- ja nuorisojärjestö. SAMOK tekee OSKUn kanssa yhteistyötä esimerkiksi toisen ja korkea-asteen koulutusten nivelvaiheessa.

syl

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL)

syl.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry on suomalainen opiskelijoiden etu-, palvelu- ja kansalaisjärjestö, jonka jäsenyhteisöihin, ylioppilaskuntiin ja yhteen oppilaskuntaan, kuuluu yhteensä noin 135 000 yliopistojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa. SAMOK tekee tiivistä yhteistyötä SYLin kanssa erityisesti edunvalvonnan saralla.

Muut tahot

erätauko

Erätauko säätiö

eratauko.fi/saatio/

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan. SAMOK hyödyntää toiminnassaan Erätauko-menetelmää.

helsinki-pride

Helsinki Pride

pride.fi

Helsinki Pride on Helsinki Pride -yhteisön vuosittain järjestämä pride-ihmisoikeustapahtuma Helsingissä juhannuksen jälkeisellä viikolla. SAMOK on vuosittain mukana Helsinki Pridessä.

kirkkohallitus

Kirkkohallitus

evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkon-organisaatio/paatoksenteko-kirkossa/kirkkohallitus

Kirkkohallitus on osa kirkon keskushallintoa. Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. SAMOK tekee kirkkohallituksen kanssa yhteistyötä mm. oppilaitospappitoiminnan osalta.

seta

Seta ry

seta.fi

Seta ry on ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunnallinen tasavertaisuus riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.SAMOK on Setan kannatusjäsen.

Svenska Kulturfonden

Svenska Kulturfonden

kulturfonden.fi

Svenska Kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsalaista kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja ruotsinkielistä toimintaa Suomessa. Tätä varten se myöntää apurahoja ja avustuksia yksityishenkilöille, työryhmille ja järjestöille. SAMOK on saanut Svenska Kulturfondenilta yleisavustusta.

Väestöliitto

Väestöliitto ry

vaestoliitto.fi

Väestöliitto ry on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestö, joka harjoittaa väestö- ja perhetutkimusta, väestö-, perhepolitiikkaa, seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämistä sekä näistä asioista tiedottamista ja kouluttamista. SAMOK on Väestöliiton jäsen.