SAMOK lausui korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2024

SAMOK lausui YTHS-lain päivittämisestä

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle niin sanotun YTHS-lain päivittämisestä. Korostimme lausunnossa huolta YTHS:n perusrahoituksen korvausmekanismista. YTHS on tällä hetkellä saanut lopullisessa korvauksessa aina seuraavana vuonna ison rahamäärän, sillä...