Lausunto opintotukilain muuttamisesta

Lausunto opintotukilain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi...