Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Luonnoksen tavoitteet vaikuttavat hyviltä. Keventämällä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä työttömyysturvan toimeenpanossa voidaan parantaa työttömien palvelua. Samalla työ- ja elinkeinotoimistojen palveluja käyttävien kansalaisten velvollisuuksia toimittaa...
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (korkeakoulujen opiskelijavalintojen toisen vaiheen säädösmuutokset)

Yleistä Opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluihin. Erityisesti tätä tavoitellaan velvoittamalla korkeakoulut ottamaan käyttöön kiintiön niille, joilla ei ole opiskeluoikeutta tai tutkintoa korkeakouluissa....