Lausunto asuntoasioista valtion talousarviossa

Lausunto asuntoasioista valtion talousarviossa

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 59/2011 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi 2012 asuntoasioista seuraavaa. Yleistä Suomessa asumisen kustannukset ovat...
Lausunto asuntoasioista valtion talousarviossa

Lausunto valtion talousarviosta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostoa kuulemispyynnöstä ja lausuu valtion talousarviosta vuodelle 2012 (HE 59/2011 vp.) seuraavaa: Yleistä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalasta...