Lausunto ruotsin kielen opetuksen kehittämisryhmän raportista

Lausunto koulutustiliselvityksen väliraportista

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu seuraavaa: Yleistä SAMOK kiittää selvityshenkilöitä hyvästä väliraportista. Koulutustilit ovat mielenkiintoinen avaus aikuiskoulutuksen uudistamiseksi. SAMOK pitää nykyisen aikuiskoulutusjärjestelmän...
Lausunto ruotsin kielen opetuksen kehittämisryhmän raportista

Lausunto koulutuksellisesta tasa-arvosta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa: Sukupuolten väliset erot Nykytila Ammattikorkeakouluissa opiskeltavien alojen segregaatio on voimakkaampi kuin yliopistoissa. Sosiaali- ja terveysalalla...