Häirinnän ennaltaehkäisyä tarvitaan korkeakouluissa

Lausuimme tartuntatautilain muutoksesta

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamiseksi. SAMOK pitää esitystä perusteltuna. Pidämme tärkeänä, että oppilaitoksen ja opetuksen turvallisuudesta pyritään huolehtimaan mahdollisimman hyvin. Näin voidaan välttää...