29.01.2021 | Lausunnot

Lausuimme tartuntatautilain muutoksesta

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamiseksi.

SAMOK pitää esitystä perusteltuna. Pidämme tärkeänä, että oppilaitoksen ja opetuksen turvallisuudesta pyritään huolehtimaan mahdollisimman hyvin. Näin voidaan välttää vahvemmat rajoitustoimet, mikä on tärkeää opintojen etenemisen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. Katsomme, että määräaikainen pykälä 58 C tukee mahdollisuuksia järjestää myös lähiopetusta etäopetuksen ohella.

Pidämme hyvänä sitä, että esitys tunnistaa eri koulutusasteiden erot: korkeakouluopiskelijoilla on erilaiset valmiudet huolehtia esimerkiksi käsihygieniasta ja turvaväleistä kuin varhaiskasvatuksen ja perusasteen oppilailla.

Hallituksen esityksen mukaan laissa ei säädettäisi asiakkaan tai toimintaan osallistuvan velvoitteesta käyttää suu-nenäsuojusta. Esityksen mukaan toiminnanharjoittaja voisi kuitenkin sopimussuhteen osana edellyttää suu-nenäsuojuksen käyttöä tietyin ehdoin sen mukaan, kuin sopimusoikeudellinen sääntely sen mahdollistaa. SAMOK katsoo, että mikäli oppilaitoksessa edellytetään suu-nenäsuojuksen käyttöä, oppilaitoksen tulee vastata kustannuksista tai suojainten tarjoamisesta, sillä kyseessä on opiskelijalle hyvin merkittävä kustannus.

Lausunto on kokonaisuudessaan myös täällä.

Lisätietoja
Hannele Kirveskoski