Hannele Kirveskoskihyvinvointipolitiikan asiantuntija

hannele.kirveskoski(a)samok.fi
puh. 050 389 1015

terveydenhuolto, opiskelukyky ja hyvinvointi, koulutuksellinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus, asuntopolitiikka

Olen Hannele, SAMOKin hyvinvointipolitiikan asiantuntija, joka innostuu sotesta, yhdenvertaisuudesta ja kaikkien koulutusmahdollisuuksien edistämisestä. Vastuualueitani SAMOKissa ovat sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaminen, opiskelijoiden asuminen, koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutuksen saavutettavuuden kysymykset. Asiantuntijanimekkeeni mukaisesti huolehdin siis monesta opiskelijan hyvinvointiin liittyvästä asiasta: kohtuuhintaisesta asumisesta, sujuvasta terveydenhoidosta (myös mielenterveydessä!) sekä siitä, että jokaisella on taustastaan riippumatta aito mahdollisuus korkeakoulutukseen.

Käytännössä tehtäviini kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön asioiden seuraaminen,  SAMOKin poliittisten kantojen, ulostulojen ja lausuntojen valmistelu sekä liiton edustaminen erilaisissa ministeriöiden työryhmissä. Lisäksi edistän SAMOKin tavoitteita esimerkiksi tapaamalla taustavaikuttajia ja päättäjiä.

 

Työryhmät ja muut edustukset:

Ohjausryhmä, korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma (OKM)
Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmä (TEM)
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n laajentumisen seurantaryhmä
YTHS:n hallitus (puhe- ja läsnäolo-oikeus)
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus KOTT 2020 ohjausryhmä (THL)
Oma plääni -valmennuksen ohjausryhmä
Oppivelvollisuuden seurantatyöryhmä (OKM)
SORA-hankkeen ohjausryhmä (OKM)
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, varajäsen (OKM)
Kelan opiskeluterveydenhuollon foorumi
Opetushallituksen johtokunta
Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta
Sillanrakentajat-verkosto
Supporting Immigrants in Higher Education (SIMHE) -yhteistyöverkosto

 

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä

Anniina Sippola